YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİT OLMA DUYGULARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER SAMSUN İL ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4773-4784
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ait olma, bireyin yaşantılardan çevresindeki kişilere yönelten ve nesnelere olan ihtiyacından doğar. Bireylerin ihtiyaçlarını ne şekilde ifade ettiği ve bunu nasıl doyurdukları kültürel ve bireysel çeşitlilik kadar, bireylerin bu ihtiyaçlarının yoğunluğuna göre de farklılaşır. Üniversite öğrencilerini okudukları alana bağlayan neden onların ait olma duygusu ve sosyal bağlılık sürecidir. Bu çalışmanın temel amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ait olma duygu düzeylerini etkileyen memleket, cinsiyet, yaş, sınıf, fakülte, medeni durum ve akademik başarı değişkenlerinin yordama gücünü belirlemektir. Çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Sömestr döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 128 yabancı uyruklu öğrenci ile yürütülmüştür. Bu amaçla 128 yabancı uyruklu üniversite öğrencisine Ait Olma Ölçeği, uygulanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, cinsiyet, memleket, fakülte, sınıf ve yaş değişkenleri, öğrencilerin ait olma duygularını anlamlı olarak yordamaktadır. Medeni durumun yordama gücü bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

Belonging arises from the individual's need for objects that lead to the people around him from his life. How individuals express their needs and how they satisfy it differs according to the intensity of these needs as well as cultural and individual diversity. The reason that connects university students to the field they are studying is their sense of belonging and social commitment. The main purpose of this study is to determine the predictive power of the variables of country, gender, age, class, faculty, marital status and academic achievement that affect the level of belonging of foreign students studying at Ondokuz Mayıs University. The study was carried out with 128 foreign students studying in various faculties of Ondokuz Mayıs University in the first semester of the 2019-2020 academic year. For this purpose, the Scale of Belonging to 128 foreign students is applied. According to the results of the regression analysis, the variables of gender, country, faculty, class and age significantly predict the sense of belonging of the students. The marital status was not predictive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics