Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'deki Belediye Hizmetlerine Bakışı

Author:

Year-Number: 2019-51
Number of pages: 6986-6993
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2011 yılında Suriye’de başlayan karışıklığın kısa sürede iç savaşa dönüşmesi nedeniyle Suriye vatandaşlarının büyük bir kısmı ülkelerinden göç etmek zorunda kalmışlardır. Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye, bu göçlerden en fazla etkilenen ülke olmuştur. Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için uygulamış olduğu açık kapı uygulaması ile, ülkesindeki iç savaştan kaçan Suriyeli sığınmacıları, geçici koruma statüsünde kabul ederek, sığınmacıların tüm ihtiyaçlarını karşılama çabasına girmiştir. Suriye'de yaşanan iç savaştan sonra, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 3.5 milyona ulaşmıştır. Bu yoğun göçler, Türkiye’de başta kenler olmak üzere önemli etkiler bırakmıştır. Türkiye'ye Suriye göçlerinden sonra Türkiye'nin hemen hemen tüm kentlerine göç eden suriyeli sığınacıların olduğu, göçlerden sonra bazı kentlerde ise suriyelilerin nüfus olarak Türk vatandaşlarından daha fazla oldukları da görülmüştür. Suriyeli sığınmacıların katılımı ile yapılan bu çalışmada elde edilecek veriler doğrultusunda Türkiye'de sunulan belediye hizmetleri ile Suriye'de sunulan belediye hizmetlerinin karşılaştırılması sağlanarak, belediyelerin vatandaşlara sundukları hizmet kalitesinin tarafsız bir bakış açısı ile incelenmesi mümkün olacaktır. Suriyeli sığınacıların yoğun olarak göç ettikleri Gaziantep kentinde sunulan belediye hizmetleri nasıl gördükleri incelenerek ve Türkiye’de sunulan belediye hizmetlerinin eksik kalan ve aksayan yönleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Since the turmoil that started in Syria in 2011 turned into a civil war, most of the Syrian citizens had to migrate from their countries. 911 kilometers of the border with Syria, Turkey has been the country most affected by this migration. Turkey, with the door open applications that have applied for Syrian refugees, fleeing the war inside the country of Syrian refugees, recognizing the temporary protected status, all efforts to meet the needs of asylum seekers entered into. After the civil war in Syria, the number of Syrian refugees in Turkey has reached 3.5 million. This massive migration, important effects are left as those k mainly in Turkey. After migration from Turkey to Syria to Turkey, where almost all of the city sığınacı migrating Syrians, while in some cities after the migration has been observed that is greater than the population of Turkey as Syrian citizens. Syrians made with the participation of asylum. seekers by this study to obtain data in accordance with the municipal services offered in Turkey by providing comparison of the offered municipal services in Syria, to be examined with an unbiased perspective of the quality of the services they offer municipalities to citizens will be possible. Syrian sığınacı intensive municipal services provided in Gaziantep city as they migrate examining how they see and missing the rest of municipal services offered in Turkey and shortcomings will be studied to determine their direction.

Keywords