Hemşirelikte Personel Güçlendirme

Author:

Year-Number: 2019-51
Number of pages: 7051-7059
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ve rekabetin artması, örgütlerde yenilik ve değişime daha fazla ihtiyaç duyulması, verimliliğin arttırılması, öğrenen organizasyon oluşturma gereksinimi, örgütsel iletişim, işbirliği ve güvenin öneminin artması personel güçlendirme kavramının önemini ortaya çıkarmıştır. Güçlendirme, çalışanların işleriyle ilgili kararları vermelerini sağlayacak imkanların sunulması ve kendi faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenebilecekleri bir ortamın sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Personel güçlendirme, örgütsel ve yönetsel etkinliğin en temel bileşenidir. Sağlık organizasyonlarında sunulan sağlık hizmetin kalitesi ve verimliliği güçlendirilmiş personelle arttırılmış olacaktır. Sağlık organizasyonlarında sağlık ekibi içinde önemli rol ve sorumlulukları olan hemşirelerin güçlendirilmesinin kişisel, kurumsal ve hasta bakımı ile ilgili birçok olumlu katkıları olduğu bilinmektedir. Bilgi birikimi, deneyim ve tecrübeyle donatılmış, hasta bakımını yönetmede profesyonel otonomiye sahip, kendine özgü hak ve sorumlulukları olan hemşirelik mesleğinde hemşirelerin güçlendirilmesi sağlık hizmetinin güvenilir ve kaliteli olması açısından oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

Increasing globalization and competition; the need for innovation and change in organizations; increasing efficiency and increasing the importance of organizational communication cooperation and trust; and the need to develop the learning organization has revealed the importance of empowerment. Empowerment is defined as providing opportunities for employees to make decisions about their work and providing an environment in which they can take responsibility for their own activities. Staff empowerment is the main component of organizational and managerial effectiveness. The quality and efficiency of health care services provided in health organizations will be increased by strengthened personnel. It is known that empowering nurses who have important roles and responsibilities in health organizations in health organizations have many positive aspects related to personal, institutional and patient care. Empowering nurses in the nursing profession equipped with knowledge, experience and having professional autonomy in managing patient care and having unique rights and responsibilities is very important in terms of reliable and high quality health care.

Keywords