William De Koning Resimlerinde Kadın Figürlerinin Betimlenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6278-6284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET: William De Koning’in resimsel yapıtları soyutlama tavrı içerisinde bulunan kadınların ikonik ifade ile betimlendiği bir yüzey olarak görülebilir. Soyut ekspresyonist tavrı bulunan sanatçının işleri genellikle çok büyük ölçülerdedir. Bu makalenin amacı, Sanatçının resimlerinde bulunan kadın figürlerinin biçimlerini yorumlamak ve ortaya koymaktır. Yapılan çalışmada literatür tarama ve doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Sanatçın resimleri uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. Sanatçının oluşturduğu dizilerde kadın figürleri önemli bir ustalık dönemi olarak sayılabilir. Kadın figürleri sanatçının aynı zamanda tanınmasını sağlayarak farklı yaklaşım biçimlerini sergilediği ünlü çalışmaları arasına dâhil edilmiştir. Kadın figürü tarihsel olarak çok eskiye dayanan bir imgelemdir. Bu betimlemenin tarihi net olarak belirli olmasa da insanlığın yerleşik hayata geçtikten sonra daha fazla bir betimleme türü olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

William De Koning's pictorial works can be seen as a surface depicting women in abstraction by iconic expression. The artist has an abstract expressionist attitude and his works are generally very large. The purpose of this article is to interpret and reveal the forms of female figures in the artist's paintings. In this study, literature scanning and document analysis method was applied. Her paintings spread over a long period of time. In her series, female figures can be regarded as an important period of mastery. Female figures were included in the famous works of the artist, where he also recognized and exhibited different approaches. The female figure is a historically ancient imagination. Although the history of this description is not clearly defined, it can be said that humanity is more a kind of description after the transition to settled life.

Keywords


 • - DANTO, C. A. (2014). “Sanat nedir?”, İstanbul: Sel.

 • - DANTO, C. A. (2014). “Sanat nedir?”, İstanbul: Sel.

 • - DANTO, C. A. (2010) Sanatın Sonundan Sonra, İstanbul, Ayrıntı Yayınları - ECO, U. (2001) Açık Yapıt, İstanbul, Can Yayınları

 • - KUSPİT , D. (2006) Sanatın Sonu, İstanbul, Metis Yayınları

 • - LYNTON, N. (1991), “Modern Sanatın Öyküsü, ” (2. Baskı), Remzi Kitabevi, (Çev: Prof. C. Çapan, & S.Öziş).

 • Resim 1: www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1984.613.7/ Resim 2:www.moma.org/collection/works/78752

                                                                                                    
 • Article Statistics