İnovasyon ve Girişimcilik Üzerine

Author :  

Year-Number: 2020-55
Language : null
Konu :
Number of pages: 424-428
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Günümüzde hızla artarak değişim ve gelişim gösteren teknolojik ilerlemeler, şirketlerde de bu teknolojileri adapte edip uygulama gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Ülkelerarası mesafeleri teknoloji vasıtasıyla yakınlaştırarak kültürleri ortak bir pazar hale getiren modern araç ve gereçler, sistemlerin kullanımı şirketlerin maliyetlerinde önemli ölçüde azalma, ürün ve hizmetlerin belirlenmesinden ulaşımına kadar olan süreçlerde zamandan kazanma gibi yarar sağlamaktadır. Ancak bazı şirketlerin hantallaşarak inovasyon konusunda gelişim gösterememesi yıkıcı inovasyonun dayanılmazlığına karşı varlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu makalede innovasyon ve girişimcilik gelişmeleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, technological advances that are rapidly changing and developing have made it necessary for companies to adapt and apply these technologies. Modern tools and equipment that make cultures a common market by bringing international distances closer by means of technology, the use of systems provıdes benefits such as a significant reduction in the costs of companies, and saving time in the process of identifying products and services to transportation. However.the failure of some companies to develop cumbersome innovation leads to the risk of losing their assets against the unbearability of destructive innovation. In this article, innovations and entrepreneurship developments are examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics