Antalya Turizm Sektörünün Porter’ın 5 Güç Analizi Çerçevesinde İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-44
Number of pages: 5163-5176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde değişen ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal koşulların etkisi ile ülke ekonomileri içerisinde yer alan işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, değişen koşullara hızlı uyum sağlama konusunda gerekli önlemleri almalarını gerekmektedir. Turizm, dünya ekonomisinde önemli bir yeri olması nedeniyle sürekli yatırım yapılan ve gelişen bir sektör konumundadır. Ülkelerin ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemlerde turizm sektörü, büyük bir döviz girdisi sağlayarak, cari açıklarının azaltılmasında ve istihdamın arttırılmasında önemli rol oynamakla birlikte ülkelerin ekonomik kalkınmasına da yardımcı olmaktadır. Bu nedenle turizm işletmelerinin faaliyette bulundukları sektördeki rekabet şartlarının analiz edilmesi, bu analiz sonucuna göre stratejilerin belirlenmesi, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Antalya turizm sektörünün rekabet şartlarını Porter’ın 5 güç analizi (alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, pazara yeni girenlerin tehdidi, ikame malların tehdidi ve var olan firmalar arasındaki rekabet) çerçevesinde değerlendirmek, bugünkü ve gelecekteki rekabet düzeyinin yapısını etkileyen faktörleri belirlemek ve işletmelerin rekabet stratejilerindeki eksikliklerin nedenlerini, sonuçlarını tespit ederek çözüm önerileri sunmaktır.

Keywords

Abstract

With the effect of changing ekonomic, political, cultural and social conditions throught the world, business in the national economies must survive and take the necessary measures to adapt to changing conditions rapidly. Tourism, occupying an important portion in world's economy, is a continously developing investment sector. Tourism which plays an major role to reduce current account deficit and increasing employment and also help countries economic development, supports by providing foreign country inflow to its country while the country is having economic troubles. AFor this reason, analysis of the competitive conditions among the sectors in which the tourism enterprises operate and the determination of the strategies according to this analysis have a great importance on the existence of these enterprises. This article aims, to assess the competitive conditions of Antalya tourism sector within the framework of Porter's Five Forces Analysis (bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, the threat of new entrance to the market, threat of substitute goods and competition between existing firms) to determine the factors effecting the level of rivalry today and in the future and to identify the reasons and the results of the deficiencies in the strategies of companies and to offer solutions.

Keywords