Suriyeli Mültecilerin Emek Piyasalarına Eşitsiz Entegrasyonu

Author :  

Year-Number: 2019-42
Language : null
Konu :
Number of pages: 4445-4455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme süreci emek göçünü hızlandırmıştır ancak bölgesel savaşlar küresel göç hareketinde en önemli ivmeyi yaratan faktörlerden birisi olarak öne çıkmıştır. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrasında bölgeden öncelikle çevre ülkelere sonrasında bütün dünya coğrafyasına kitlesel bir göç hareketi başlamış, bu durum milyonlarca insanın mülteci/sığınmacı pozisyonuna düşmesine neden olmuştur. Ancak Suriye’den kaynaklanan göç mültecilerin bazı ülkelerde yoğunlaşmasına yol açarken diğer bazıları aldıkları tedbirler ile mülteci akışının önüne bariyerler oluşturmuşlardır. Bu durum özellikle ortak sınıra sahip ülkelerde Suriyelilerin yığılmasına sebep olmuştur. 2011 yılından günümüze kadar Suriye’den göç eden Suriyeliler hayatta kalma sürecinde bu ülkelerde emek piyasalarına bir şekilde entegre olmuşlardır. Türkiye, uyguladığı açık kapı politikası ile kitlesel Suriyeli göçü alan ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye ile birlikte bölgedeki ülkelerden Ürdün ve Lübnan da çok sayıda Suriyeli mülteciye kapılarını açmıştır. Bu çalışmada göç ve mültecilik Suriyeli mülteciler özelinde kapitalist işleyiş ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu çerçevede Suriyeli mültecilerin emek piyasalarına entegrasyonunun küresel kapitalist işleyişte hangi yeni eşitsizlikleri inşa ettiği Türkiye emek piyasaları örneği üzerinden değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

 The process of globalization has accelerated labor migration, but regional wars have emerged as one of the most important factors in the global migration movement. After the civil war that started in Syria in 2011, a massive migration to firstly the region countries and the whole of the world began to emerge, causing millions of people to fall to the position of refugees/asylum seekers. However, migration from Syria led to the concentration of refugees in some countries, while others, by means of measures, created barriers to the flow of refugees. This has led to the accumulation of Syrians, especially in countries with a common border. Syrians who migrated from Syria since 2011 have somehow integrated into the labor markets in these countries during their survival. Turkey one of the countries receiving mass Syrian migration through its open-door policy. Jordan and Lebanon, countries in the region along with Turkey have also opened their doors to a large number of Syrian. In this study, migration and refugees are discussed in relation between capitalist accumulation and Syrian refugees. In this context, the integration of Syrian refugees into labour markets has been evaluated through the example of the Turkish labour markets in which new inequalities have been built in the global capitalist process.

Keywords


 • Abadan-Unat, N (2017) Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 • Abadan-Unat, N (2017) Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstabul

 • AFAD (2014) Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri: Kardeş Topraklarında Misafirlik, Ankara

 • Allen, W., Anderson,B.,Van Hear, N., &Sumption, M., Düvell, F. (2018) “Who Counts in Crises? TheNew Geopolitics of International Migration and Refugee Governance”, Geopolitics Vol. 23 No. 1, 217-243Amin, S. (2000) “The Political Economy of The Twentieth Century” Monthly Review, Vol.52(2) İnternet: https://monthlyreview.org/2000/06/01/the-political-economy-of-the-twentieth-century/ 28.08.2017

 • Bartram, D., Poros, M. V., Monforte, P. (2017) Göç Meselesinde Temel Kavramlar, (Çev. Itır Ağabeyoğlu Tuncay), Hece Yayınları, Ankara

 • Betts, A. (2017) Zorunlu Göç ve Küresel Politika, (Çev. Seher Meltem Türkaslan), Hece Yayınları, AnkaraCastles, S. (2010) “Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective” Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.36(10): 1565-1586

 • Ciğerci Ulukan, N. (2015) “Kapitalizmin Denizinde Boğulanlar: Göçmenler ve Göç Politikaları”, DİSKAR, Sayı:4, 30-39

 • Ekşi, N. (2016) “İklim Mültecileri”, Göç Araştırmaları Dergisi İçinde, Cilt:2 Sayı:2 S. 10-58

 • Erdoğan, M., Ünver, C. (2015) Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş Beklenti ve Önerileri, Ankara: TİSK

 • Güllüpınar, F. (2012) “Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, S.53-85

 • Kaygısız, İ. (2017) Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri, Friedrich Ebert Stiftung Kaymaz,T., Kadkoy, O. (2016) Syrians in Turkey The Economics of Integration, TEPAV

 • Kümbetoğlu, B. (2012) “Göç Çalışmalarında Nasıl Sorusu”, Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar,Tartışmalar İçinde, Der. N. Aslı Şirin Öner-S. Gülfer Ihlamur Ömer, İletişim Yayınları, İstanbul, S.49-85

 • Lordoğlu, K., Kıroğlu, M. Tanyılmaz, K. (2004) Türkiye’de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü, UGİNAR Proje Raporu, İstanbul

 • Lordoğlu, K., Aslan, M. (2015) “Beş Sınır Kenti ve İşgücü Piyasalarında Değişim: 2011-2014” Göç Dergisi, Cilt: 2, Sayı:2, 249-267

 • Marx, K. (2004) Kapital 1. Cilt, Sol Yayınları, Ankara

 • Massey, S. D., J. Arango, vd(1993)”Theories of International Migration: A Review and Appraisal”, Population and Development Review, Vol. 19(3): 431-466

 • Massey, S. D. (1999)”International Migration at The Dawn of The Twenty-First Century: The Role of The State”, Population and Development Review, Vol. 25(2): 303-322

 • Monsutti Alessandro (2016) “War and Migration: Social Networks and Economic Strategies of TheHazaras of Afghanistan”, Middle East Studies: History, Politics, and Law, Ed. Shahrough Akhavi, Routledge, London and New York

 • Purkis, S. (2006 ) “Modern Köleler: Göçmenler”, Eğitim Bilim Toplum, Cilt. 4, Sayı. 13, S.44-59

 • TEPAV, Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Vakfı, Suriye Sermayeli Şirketler Bülteni, Haziran 2019Tunç, A. Ş. (2015) “Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme”, Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 29-63

 • Wood, E.M. (2014) Sermaye İmparatorluğu, Yordam, İstanbulUNHRC (2016) Global Trends/ Forced Displacement In 2016

 • www.unhrc.org/statistic/unhrcstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html 24.08.2017 https://data.worldbank.org/indicator 29.08.2017

                                                                                                    
 • Article Statistics