İstihbarat ve Yapay Zekâ İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4224-4234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni bir boyut kazanan istihbarat ve güvenlik faaliyetleri yapay zekâ ve robotik teknolojisinin gelişimiyle çok farklı bir yapıya dönüşmektedir. Yapay zekâ, istihbarat ve güvenliğin geleceğinde önemli bir yere sahip olacaktır. Bu çalışmada, istihbaratın; başta yapay zekâ olmak üzere teknolojik gelişmelerden nasıl etkilendiği ve gelecekte nasıl etkileneceği ortaya konulmuştur. Günümüzde istihbarat amacıyla bilginin, toplanması, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması sürecinin tamamı siber istihbarat ve yapay zekâ yöntemleriyle yapılabilmektedir. Üstelik bu süreç klasik yöntemlerden daha geniş bir alanda ve daha ucuza, insan analistlerden daha hızlı ve daha rasyonel bir şekilde yürütülmektedir. Bu çalışma istihbarat çarkı olarak ifade edilen bahsi geçen sürecin gelecekte yapay zekâ ile donatılmış tam otonom sistemler (robot istihbarat analistleri ve saha uzmanları) tarafından yürütülebileceğinin olabilirliğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Intelligence and security activities, which gained a new dimension with the development of technology and widespread use of the Internet, are turned into very different structure with the development of artificial intelligence and robotic technology. Artificial intelligence will have an important place in the future of intelligence and security. This paper is examined how intelligence especially artificial intelligence is affected by technological developments, and how it will be affected in the future. Today, the whole process of collecting, classifying, evaluating, analyzing and interpreting information for intelligence purposes can be done by cyber intelligence and artificial intelligence methods. Moreover, this process is carried out by artificial intelligence wider and cheaper than classical methods, faster and more rationally than human analysts. This paper points out the possibility that the so-called intelligence cycle can be carried out by fully autonomous systems which equipped with artifical intelligence (robotic intelligence analysts and robotic field experts) in the future.

Keywords


 • Allen, G, Chan, T. (2017). Artificial Intelligence and National Security. Camridge: Belfer Center.

 • Allen, G, Chan, T. (2017). Artificial Intelligence and National Security. Camridge: Belfer Center.

 • Cambridge Dictionary, (2019, Mayıs 18). Intelligence,https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/intelligence

 • Chaitin, D. (2019, Mayıs 18). Edward Snowden: Facebook İs A Surveillance Company Rebranded AsSocial Media, https://www.washingtonexaminer.com/news/edward-snowden-facebook-is-a-surveillance- company-rebranded-as-social-media adresinden alındı.

 • CIA (2019, Mayıs 18). The Intelligence Research and Development Council,https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87B00305R000801500020-3.pdf adresinden alındı.

 • Clark, J.R. (2019, Mayıs 18). What is Intelligence, http://intellit.muskingum.edu/whatis_folder/whatisintelintro.html adresinden alındı

 • Clemente, D. (2015). ‘Fundamentals of Cyber Security’, A biennial collection of analysis on internationalagreements for security and development, Vertic (Verification, Research, Training and InformationCentre), Chapter 10, http://www.vertic.org/media/assets/Publications/Verification%20and%20Implementation%202015.pdf

 • adresinden alındı.Congressional Research Service (2019, Mayıs 18). Artificial Intelligence and National Security, https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178.pdf adresinden alındı.

 • Cumhurbaşkanlığı. (2019, Mayıs 18). ODTÜ Teknokent Açılışında Yaptıkları Konuşma,https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/102215/odtu-teknokent-acilisinda-yaptiklari-konusma adresindenDARPA (2019, Mayıs 18). 60 Years 1958-2018, https://www.darpa.mil/attachments/DARAPA60_publication-no-ads.pdf adresinden alındı.

 • Fisher, L. (2019, Mayıs 18). CIA Warning Over Huawei, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/cia- warning-over-huawei-

 • Horowitz, M.C, Allen, G.C, Saravealle, E., Cho, A, Frederick, K, Scharre, P. (2018). Artificial Intelligenceand International Security, https://www.cnas.org/publications/reports/artificial-intelligence-and- international-security adresinden alındı.

 • IARPA (2019, Mayıs 18). Research Programs, https://www.iarpa.gov/index.php/research-programsIRTPA (2019 Mayıs 18). The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004, https://it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1282 adresinden alındı.

 • Kahn, D, 2002, ‘İstihbaratın Tarihsel Teorisi’, Avrasya Dosyası, Cilt.8, Sayı. 2, ss.5-20.

 • Kee, E. (2019, Mayıs 18). Samsung SGR-A1 Robot Sentry is One Cold Machine,https://www.ubergizmo.com/2014/09/samsung-sgr-a1-robot-sentry-is-one-cold-machine/ adresinden alındı. Kent, S. (1968). Stratejik İstihbarat. İzmir: Endüstri Basım ve Yayımevi.

 • MCLaughlin, J. (2019, Mayıs 18). CIA Agents in About 30 Countries Being Tracked by Technology, TopOfficial Says, https://edition.cnn.com/2018/04/22/politics/cia-technology-tracking/index.html adresinden MİT (2019, Mayıs 18). İstihbaratın tanımı, http://www.mit.gov.tr/tarihce/giris.html adresinden alındı.

 • Negnevitsky, M. (2005). Artificial Intelligence: A Guide Intelligent Systems. Essex, England: Addison- Wesley.

 • Özdağ, Ü. (2018). İstihbarat Teorisi. Ankara: Kripto Basım YayımDağıtım.

 • Pecotic, A. (2019, Mayıs 18). Whoever Predicts The Future Will Win The AI Arms Race, https://foreignpolicy.com/2019/03/05/whoever-predicts-the-future-correctly-will-win-the-ai-arms-race-

 • Russell, S, Norving, P. (2003). Artificial Intelligence – A Modern Approach. New Jersey, USA: Prentice Hall.

 • Say, C. (2019). 50 Soruda Yapay Zekâ. İstanbul: 7 Renk Basım Yayım.

 • TDK, (2019, Mayıs 18). Güncel Türkçe Sözlük, “İstihbarat”,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c894e4f166307.3212296 Warner, M, 2009, ‘Intelligence as Risk Shifting’, Studies in Intelligence, Vol. 53, No.2.

 • Whitehouse, (2019, Mayıs 18). Preparing for The Future of Artificial İntelligence,https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing _for_the_future_of_ai.pdf adresinden alındı.

 • Yılmaz, A. (2017). Yapay Zekâ. İstanbu: Kodlab Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics