Doğada Nanoteknoloji: Geko Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-42
Language : null
Konu :
Number of pages: 4470-4476
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğa, içerisinde birçok çözümü barındıran ve teknolojik gelişmelere ilham kaynağı olan sınırsız bir kaynaktır. İlk ilaç, ilk boya gibi yaşamın ilk başlangıç öğeleri doğadaki bitkilerden elde edilirken, hayatımızı kolaylaştıran büyük buluşların kaynağına inildiğinde bir noktadan doğa ile ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Lotus yaprağı veya köpekbalığı derisi örneklerinde olduğu gibi, tabiattaki canlılar, yüzey özelliklerini zor koşullarda kolayca ve hızlıca kontrol edebilmektedirler. Doğadan yapılan gözlemler sonucunda, doğanın birer parçası olan stenocara böceği ve lotus yaprağında farklılıklar gözlemlenerek, yeni teknolojik ürünler ortaya çıkarılmıştır. Bilim adamlarının doğayı izlemesi sonucu ortaya çıkan bu buluşların sayısı ve önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde en hızlı ilerleyen popüler bir teknoloji olan nanoteknolojinin hayvanlar tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden beri insanoğlunun hayatını kolaylaştırıcı sistemler baş döndürücü şekilde gelişmemizi sağlamaktadır. Doğadan taklidi edilerek tasarlanan birçok malzeme, cihaz insan hayatını daha kolay ve daha kusursuz hale getirmektedir. Doğada varolan canlıların taklit edilerek gelişen bu teknolojik alan biyomimetik’tir. İnsanların dikkatini çekip merak uyandıracak doğa harikası olaylardan birisi geko kertenkelesidir. Gekoların ayaklarının altında düz alanlara tırmanabilme özelliğini kazandıran yapışkan dokulardan esinlenerek bilim adamları yapıştırıcılar geliştirmişlerdir. Bu çalışma kapsamında gekoların yüzeye tutunmasından ilham alınarak yapılan uygulamalardan bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Nature is a limitless resource that contains many solutions and inspires technological developments. While the first starting elements of life, such as the first medicine and the first dye, are obtained from plants in nature, the relationship with nature emerges from a point when the source of great inventions that make our lives easier. As with lotus leaf or shark skin samples, living things in nature can easily and quickly control their surface properties under difficult conditions. As a result of observations made from nature, differences were observed in stenocara beetle and lotus leaf which are a part of nature and new technological products were revealed. The number and importance of these inventions, which are the result of scientists' monitoring of nature, is increasing day by day. Since it is learned that nanotechnology, which is the most popular technology today, is used by animals, systems that facilitate human life enable us to develop in a dizzying way. Many materials and devices designed by imitating nature make human life easier and more perfect. This technological field that develops by imitating living things in nature is biomimetic. One of the marvelous events that attract people's attention and arouse curiosity is the gecko lizard. Scientists have developed adhesives inspired by the adhesive tissue that gives the ability to climb flat areas beneath the feet of geckos. Within the scope of this study, the applications made by inspiring the adherence of geckos to the surface are mentioned.

Keywords


 • Arzt, E.; Gorb, S. & Spolenak, R. (2003). “From Micro To Nano Contacts In Biological Attachment

 • Arzt, E.; Gorb, S. & Spolenak, R. (2003). “From Micro To Nano Contacts In Biological Attachment Devices”, Proceedings Of National Academy Of Sciences (PNAS), 100 (19), 10603–10606.

 • Anonymous. (2007). “Department of Trade And Industry (DIT).Biomimetics: Strategies For ProductDesign Inspired By Nature – A Mission To The Netherlands And Germany”, Report of a DTI Global Watch Mission.

 • Balcı, H. (2006). “Akıllı (Fonksiyonel) Tekstiller, Seçilmiş Kumaşlarda Antibakteriyel Apre ve Performans Özellikleri”, Çukurova Ü.niversitesi Yüksek Lisans Tezi, Adana, 251s.

 • Ball, P. (2002). “Natural Strategies For The Molecular Engineer”, Nanotechnology, Vol:13 No:5.

 • Bar-Cohen, Y. (2006). “Introduction To Biomimetics: The Wealth Of Inventions İn Nature As And İnspiration For Human İnnovation”, Taylor & Francis.

 • Bayındır, M. (2007). “Nanoteknoloji Devrimi Geliyor”, Bilim ve Teknik Dergisi, Ankara.

 • Bhushan, B. (2012). “Doğanın Nanoteknolojisi”, Makine ve Mühendis Dergisi, sayı:643, cilt:54, Aralık.

 • Celep, Ş. (2007). “Nanoteknoloji ve Tekstilde Uygulama Alanları”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

 • Çıracı, S. (2005). “Metrenin Bir Milyarda Birinde Bilim ve Teknoloji”, Bilim ve Teknik, Yeni Ufuklara, Ağustos.

 • Demirkıran, A. & Aktürk, O.Ü. (2014). “Manyetik Nanoatom Kümelerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teori ile İncelenmesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

 • Demirkıran, A. (2019). “Geleceğin Büyük Ayak Sesleri: Nanoteknoloji”, Lambert Academic Publising, Almanya.

 • Geim, A. K. ;Dubonos, S. V.; Grigorieva, I. V.; Novoselov, K. S.; Zhukov, A. A. & Shapoval, S Yu. (2003). “ Micro fabricated Adhesive Mimicking Gecko Foot- Hair”, Nature Materials, 2, 461-463.

 • Genç, M. (2013). “Doğa, Sanat ve Biyomimetik Bilimi”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı, Ankara.

 • Gök, M.O. (2018). “Tekstil Tasarımında Doğadan İlham Alma”, Social Sciences Studies Journal, Vol:4, Issue:16.

 • Karahanlar, Ü. (2014). “Dokuma ve Örme Tekstiller Üzerinde Akıllı Uygulamalar”, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Körözlü, N. (2016). “Bilim ve Teknolojinin Geleceği: Nanoteknoloji”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi, Sayı 27.

 • Lee, H. & Lee, B. P., Messersmith, P. B. (2007). “A Reversible Wet/Dry Adhesive Inspired By Mussels And Geckos”, Nature Letters, 448, 338-342.

 • Marshall, A. & Lozeva, S. (2009). “Questioning The Theory And Practice Of Biomimicry”, Internatiol Journal Of Design & Nature And Ecodynamics. Vol. 4, No. 1, 1–10.

 • Meyers, M. A.; Chen P. Y.; Lin A. Yu-Min L. & Seki, Y. (2008). “Biological Materials: Structure And Mechanical Properties”, Progress İn Materials Science 53, 1–206.

 • Naik, R. R.& Stone, M. O. (2005). “Integrating Biomimetics”, Materials Today, 18-26.

 • Özdoğan, E.; Demir, A. & Seventekin, N. (2006). “Lotus Etkili Yüzeyler”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 16:287:290.

 • Öztürk, A.E. (2015). “Doğadan öğrenen inovasyon:Nam-ı Diğer Biyotaklit”, Kasım.

 • Singh, R. A; Yoon, E. S. & Jackson, R. L. (2009). “Biomimetics:The Science Of Imitating Nature”, Tribology And Lubrication, 41-47.

 • Shiyak, A. (2010). “Biomimetics: Engineering New Textile”, Bangledesh Textile Today.

 • Skedros, J. G. & Brand, R. A. (2011). “Biographical Sketch: Georg Hermann Von Meyer (1815-1892)”, Clin Orthop Relat Res, 469(11), 3072-3076.

 • Şekercioğlu, K. (2017) .”Doğayı taklit ettik: Biyomimetik”.

 • Yahya, H. (2006). “Biyomimetik Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor”, Araştırma Yayıncılık. İkinci Basım. Yahya, H. (2014). “Gekonun ayağındaki nanoteknoloji ile üretilen yapışkan eldivenler”.

 • Yalçın, K. A. (2010). “Nanoteknoloji ve Gıda Sanayinde Uygulama Alanları”, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

 • Vincent, J. F. V.; Bogatyreva, O. A.; Bogatyrev, N. R.; Bowyer, A. & Pahl, A. K. (2006). “Biomimetics: Its Practice And Theory”, Journal of the Royal Society Interface, Vol: 3, 471–482.

                                                                                                    
 • Article Statistics