Fotoğrafta Çocuk Temsili Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3741-3759
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İcadından günümüze kadar olan süreçte fotoğraf tarihinin vazgeçilmez konularından birisini çocuklar oluşturmaktadır. Geleceğin, yaşam enerjisinin, yaratıcılığın, özgürlüğün, yaramazlığın, sevimliliğin, masumiyetin vb. sembolü olan çocuklar, kendilerine has ilginç dünyaları, ifade ve davranışlarındaki doğallıkları ile her dönemde fotoğrafçıların ilgisini çekmişlerdir. Bu durum çocuk hakları bağlamında bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bakıma ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların görüntüleri alınırken ve paylaşılırken, hem pedagojik hem de psikolojik olarak onlara zarar verebilecek olumsuz tüm unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun dikkatini çekmek, izlenme oranlarını arttırmak, ticari bir başarı kazanmak ya da iyi bir kariyer elde etmek amacıyla çocuk hakları göz ardı edilmemelidir. Fotoğrafçıların çocuklara olan yaklaşımı ve çocukların fotoğrafta temsil edilme biçimleri hassasiyetle üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu makale, fotoğraf tarihinde önemli bir yere sahip ya da güncel fotoğraf uygulamalarında dikkat çekmiş çocukları konu alan bir dizi fotoğrafı, dönemleri çerçevesinde biçim ve içerik üzerinden incelemeyi, birbirleri arasındaki ilişkiyi çözümlemeyi ve çocuk hakları bağlamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Metin ve eser analizleri içeren bu çalışmanın, çocukların görselleştirilme biçimleri üzerine farkındalık yaratması ve kuramsal araştırmalara katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Children are one of the indispensable subjects in the history of photography since the invention. The children who are the symbol of future, life energy, creativity, freedom, mischief, loveliness, innocence, etc. have attracted the attention of photographers in every period with their unique worlds, their naturalness in expression and behavior. This has led to a number of discussions in the context of children's rights. When the images of children in need of care and protection are taken and shared, attention must be paid to all negative elements that could harm them both pedagogically and psychologically. Children's rights should not be underestimated in order to attract public attention, increase ratings, gain commercial success or achieve a good career. The approach of photographers to children and the way children are represented in photography is an important issue that needs to be emphasized. This article aims to analyze a series of photographs that take an important place in the history of photography or have attracted attention in contemporary photography practices, in terms of form and content, to analyze the relationship between each other and to evaluate them in the context of children's rights. This study, which includes text and work analysis on the subject, aims to raise awareness on the ways children are visualized and contribute to theoretical research.

Keywords


 • Baring, L., (2005). “In pictures: Loretta Lux”, (06.03.2019). Erişim adresi:

 • Baring, L., (2005). “In pictures: Loretta Lux”, (06.03.2019). Erişim adresi:

 • Bresson, H. C. (2006). Karar Anı, İstanbul: YGS Yayınları.

 • Durden, M. (2015). Fotoğraf Bugün (Çev.: Yiğit Adam, Emre Gözgü), İstanbul: Akbank Sanat. Frame, A. (1989). "Mary Ellen Mark", BOMB Magazine, (08.05.2019). Erişim adresi:

 • Frizot, M. (1998). A New History of Photography, Köln: Könemann.

 • Greenberg, J. (2012). End Times: Epilogue, (22.01.2019). Erişim adresi:

 • https://www.jillgreenberg.com/art#end-times; https://www.jillgreenberg.com/news#a-bit-about-jill Greenberg, J.; Wombell, P. (2013). End Times. TF Editores/D.A.P.

 • Hacking, J. (Ed), (2015). Fotoğrafın Tüm Öyküsü (Çev.: Abbas Bozkurt), İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 • Hannavy, J. (2008). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, New York: Routledge Taylor & Francis Group.

 • Kim Foundation (2018). Foundation History (27.04.2019). Erişim adresi: http://www.kimfoundation.com/;

 • http://www.kimfoundation.com/modules/contentpage/index.php?file=story.htm&ma=10&subid=1Lewis, E. (1974). “Passport: An Interview with Mary Ellen Mark”, (02.05.2019). Erişim adresi: http://www.maryellenmark.com/text/books/passport/text001_passpo.html

 • Linfield, S. (2013). Acımasız Aydınlık: Fotoğraf ve Politik Şiddet (Çev.: Mehmet Emir Uslu), İstanbul: Espas Yayınları.

 • Lux, L. (2019). “Sellected Works”, (03.03.2019). Erişim adresi: https://lorettalux.de/bio/; https://lorettalux.de/selected-works/

 • Marien, M.W. (2002). Photography A Cultural History. London: Laurence King Publishing. Mark, M.E. (2013). “Mary Ellen Mark” (09.05.2019). Erişim adresi:

 • McCrum, R. (2015). “The Story of Alice review – the worrying, winding road to Wonderland”,

 • (17.03.2019). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/books/2015/mar/22/the-story-of-alice- robert-douglas-fairhurst-lewis-carroll-alice-liddell

 • Oral, M. (2006). “Fotoğraf ve Toplumsal Değişme”. Toplum Bilim Dergisi: Fotoğraf Özel Sayısı, Sayı: 19, İstanbul: Önsöz Basım Yayıncılık: s.17-20.

 • Pollack, P. (1977). Picture History of Photography. New York: Harry N. Abrams.

 • Pultz, J. (1995). The Body and the Lens: Photography 1839 to the Present, New York: Calmann and King Ltd.

 • Riis, J. (1997). How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New York, New York: Penguin Classics.

 • Roagna, I. (2013). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile HayatınaSaygı Gösterilmesi Hakkının Korunması (Çev.: Ayşe Gül Alkış Schäling), Ankara: Şen Matbaa.Robinson, H.P. (1988). “Pictorial Effect in Photography”, Photography in Print: Writings from 1816 to Present, NewYork: Simon and Schuster.

 • Rosenblum, N. (1981). A World History of Photography. New York: Abbeville Press.

 • Sontag, S. (2005). Fotoğraf Üzerine (Çev.: Osman Akınhay), İstanbul: Agora Kitaplığı.Stockton, R. (2017). The True Story Behind “Napalm Girl”, (9.03.2019). Erişim adresi: https://allthatsinteresting.com/napalm-girl

 • Szabo, J. (2018). Joseph Szabo Photos (7.02.2019). Erişim adresi:

 • https://josephszabophotos.com/biography/ https://josephszabophotos.com/books/almost-grown/ UNICEF (2007), Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları, İrlanda: Dublin Teknoloji

 • Vidal, S. (2015). Jacob Rııs: A Key Fıgure In Constructıng The Image Of 19th Century “Toughs”, (17.03.2019). Erişim adresi: https://nyccriminal.ace.fordham.edu/?p=595

 • William S. Burroughs. (2011). Sally Mann – Immediate Family, (10.04.2019). Erişim adresi: https://dreamsromanceexcess.wordpress.com/2011/09/20/sally-mann-immediate-family/

                                                                                                    
 • Article Statistics