Landscape Design For All

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3548-3561
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Herkes için tasarımın amacı; binalar, peyzaj tasarımına konu olan her türlü alan ve mekan, iletişim araçları veya ev eşyalarında, her bireyin aynı fiziksel çevre için geliştirilen çözümleri mümkün olan en geniş ölçüde kullanmasını sağlamak amacı ile gerekli teorilerin, ilkelerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Herkes için tasarımda; her bireye eşit koşullarda eşit hak, kullanım olanakları, konu ve davranış biçimlerinin sağlanması, kilit kavramlardır. Herkes için tasarım; her türlü kullanıcıya duyarlı kapsayıcı ve sürdürülebilir bir tasarımdır. Açık alan veya doğal alanların tasarımı ve düzenlenmesi; plancılar, mimarlar, peyzaj mimarları ve endüstri ürünleri tasarımcıları için özel fırsatların yanı sıra benzersiz zorluklar da sunmaktadır. Birçok kırsal ya da kentsel alan, toplumun belli bir kesimi tarafından erişilebilir konumda değil ya da kullanılamaz durumdadır. Herkes için peyzaj tasarımı; çağdaş vurgu, sürdürülebilirlik, ergonomi, eşitlik ve özgürlük ilkeleri kapsamında değerlendirilmeleri gereken bir olgudur. Peyzaj alanları herkes için tasarım kapsamında düzenlendiğinde; yaşlılar, engelli bireyler ve çocuklu aileler de dahil olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan bir nitelik kazanabilmektedir. Bu araştırma kapsamında; herkes için tasarım kavramsal anlamda değerlendirilecek evrensel tasarım ilkelerine yer verilmiş ve tasarım bileşenleri peyzaj mimarlığı açısından irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

The objective of design for all is to develop theories, principles and solution suggestions for ensuring that each and every individual uses the solutions developed for physical environment in the widest sense, within the scope of buildings, any area and space that is subjected to landscape design, communication tools or households goods. In design-for-all, the key point is to ensure every individual with the rights of use, manners and forms under equal terms. Along with special opportunities, design and landscaping of open areas and natural fields present unexampled challenges for planners, architectures, landscape architectures and industrial product designers. Many rural or urban areas are not accessible by a certain part of the society, nor is it usable. Landscape design for all is a phenomenon, which needs to be addressed within the scope of the principles of modern focus, sustainability, ergonomics, equality and freedom. Where the landscape areas are subjected to landscaping within the scope of designing, it may be of a characteristic to be used by each and every part of the society, including the elders, people with disabilities and families with children. Within the scope of this research, the universal design principles are included in terms of design-for-all, while examining the design components in terms of landscape architecture.

Keywords


 • Afacan Y., Erbuğ Ç. (2009). “An Interdisciplinary Heuristic Evaluation Method Foruniversal Building Design. Applied Ergonomics “, 40, 731-744.

 • Anonymus a (2018). Available [accessed 13.08.2018].

 • Anonymus b (2018). Available< http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/ > [accessed 15.09.2018].

 • Anonymus c (2018). Available< http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-10-things-to- know-about-UD>[accessed 16.09.2018].

 • Anonymus d (2018). Available< https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23e.html>[accessed 16.09.2018].

 • Anonymus e (2018). Available< https://www.linkedin.com/pulse/inclusive-design-sports- facilities-spaces- mark-bullock>[accessed 16.09.2018].

 • Anonymus f (2018). Available< http://sport.vic.gov.au/publications-and-resources/design-everyone- guide/planning-universal-design>[accessed 16.09.2018].

 • Building & Construction Authority (2014). ”Gardens by the Bay and The Interlace Top BCA Universal Design Mark Awards Winners“ List.

 • Carman J. 2016. Universal Design and The Outdoor Landscape.

 • Dolap K.H., Tutal O. (2016). ”Herkes İçin Sürdürülebilir Ürün Tasarımı: Braun Prize Tasarım Yarışması Analizi “, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 9, 64-81.

 • Dostoğlu N., Şahin E., Taneli Y. (2009). ”Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler“, Mimarlık Dergisi.

 • Evcil A. N. (2014). Herkes İçin Tasarım.Boğaziçi Yayınları A.Ş., 128, İstanbul.

 • Gören A.B. (2016). ”Mimariden Din Hizmetlerine: Din Hizmetlerinde Evrensel Tasarım“, DEUİFD XLIII dergisi, 285-304.

 • Hussain M. R. M., Tukiman I. (2015). ”Barrıer Free Campus Landscape For Students Wıth Dısabılıtıes“, Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary 2(5):200-211.

 • Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, The Delta Centre .2013. Trends in Universal Design ISBN 978-82-8003-101-3.

 • Rodman D. (2009). Universal Design Guidelines for Outdoor Spaces: Plan and Design for Choice.

 • Sayar G., Arat Y. (2017). ”İmaj Yapı Tasarımında Evrensel Tasarım İlkelerinin Rolü“; Konya Bilim Merkezi Örneği, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt 5/0,145-155.

 • Story M. A., Mueller L. J., Mace L. R.(1998). The Universal Design File Designing For People Of All Ages & Abilities.

                                                                                                    
 • Article Statistics