Çay Sektöründe Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Gürcistan Uyruklu Kişilerin İletişim Sorunları

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2942-2946
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevsimlik tarım işçiliği dünyada ve ülkemizde geçmişi eski tarihlere dayanan bireysel olarak veya hanedeki insanların tamamının belirli bir süreliğine başka bir ile veya ülkeye göç ederek çalışması olarak tanımlanabilir. Ülkemizin Çukurova, Ege, Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinde mevsimlik tarım işçiliği yapılmakta ve çeşitli illerden bu bölgelerimize göç olmaktadır. Araştırmada Rize ilinde çay tarımında mevsimlik olarak çalışan Türk ve Gürcistan uyruklu işçilerin ülkemizde karşılaştıkları iletişim sorunları benzerlik ve farklılıkları yönünden tespit edilmeye çalışılıp buna ilişkin çözüm önerileri sunulacaktır.

Keywords

Abstract

Seasonal agricultural labor can be defined as the individual working in the world and in our country based on old history or all of the people in the household working for a certain period of time by migrating to another country or country. Seasonal agricultural work is carried out in Çukurova, Aegean, Mediterranean and Black Sea regions of our country and migration from various provinces to these regions. In the study, it will be tried to determine the similarity and differences of the communication problems faced by Turkish and Georgian national workers working in seasonal agriculture in Rize province in our

Keywords


 • Kacar, B. (2010). Çay Bitkisi Biyokimyası Gübrelenmesi İşleme Teknolojisi. Ankara. Nobel

 • Kacar, B. (2010). Çay Bitkisi Biyokimyası Gübrelenmesi İşleme Teknolojisi. Ankara. Nobel Yayınları

 • Koyuncu, R. ve Arıman, N. (2013). Çayın Anadolu Serüveni. Rize. Erol Ofset Matbaacılık Zihnioğlu, A. (1998). Bir Yeşilin Peşinde. Ankara: Tübitak. Impress Baskı Tesisleri

 • Karaman, K. & Yılmaz, S.A. (2011). ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of Worldof Turks An Essay on Seasonal Agrıculturel Labors and the Informal Relationshıp System ın Giresun ZfWT Vol. 3, No:1

 • Tekin, H.H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme. Dergi Park İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi Cilt 3, Sayı 13

 • Aslan, H. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research Online,http://dergipark.gov.tr/ijsser Volume: 2(4), Understanding Seasonal Agricultural Worker From the Perspective of Rural poverty

 • Şen, B. ve Altın, C. (2018). The Relatıon of Seasonal Mıgration and Poverty: The cCase ofSeasonal Agrıculturel Workers. Doi Number : http://dx.doi.org/10.12981/motif.470 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 23

 • Jeffrey, M.P, Lynch, L, Gabbard, S.M. (1998). Mıgratıon of Seasonal Agrıculturel Workers,Oxford Journals Oxford Unıversıty Press , Agricultural & Applied Economics Association URL:https://www.jstor.org/stable/3180277 Amer. J. Agr. Econ. 80 American Agricultural Economics Association

 • Culp, K. and Umbarger, M. (2004). Seasonal and Migrant Agricultural Workers, A Neglected Work Force, Msn, Rn, AAOHN Journal, 2004;52

 • Davies, W. (1990). We Cry For Our Land, Farm Workers in South Africa. Oxfam1. South Africa Agricultural industries, I. Title 338.10968, ISBN 0-85598-143-1

 • Samarasinghe, V. (1993) Puppets on a String: Women's Wage Work and Empowerment amongFemale Tea Plantation Workers of Sri Lanka, The Journal of Developing Areas, Vol. 27, No. 3 College of Business, Tennessee State University

 • Rie M. (2012). Fair Trade Certification: The Case of Tea Plantation Workers in India, Graduate School of Social Design Studies, Rikkyo University, Tokyo, Japan (rie.makita@rikkyo.ac.jp)

 • Önen, S.(2012). Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Çingeneler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:4, No:2, ISSN:1309-8012

                                                                                                    
 • Article Statistics