Tarihsel Bakış Açısıyla Aile Şirketlerinin, Yönetim-Liderlik-İletişim ve Değişim Konularının Psikolojik ve Sosyolojik Perspektifle Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2869-2882
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma özellikle şirketlerin kurulmaları, işleyebilmeleri ve doğru tercihler yaparak hayatta kalabilmelirini inceleme amacını taşımaktadır. Özellikle tarihsel anlamda insan ihtiyaçlarının ekonomik olarak karşılanması ve toplumsal gelişmeler neticesinde ortaya çıkan üretim ile hizmet şekilleri doğrultusunda oluşan şirketlerin amaçları, kurucularının genel anlamada karateristik özellikleri ile bulundukları jenerasyon grubunun dönemsel özellikleri, aile ve yetiştikleri kurumlardan edindikleri kültür birimkimleri ve değer yargılarını kurdukları işletmelere nasıl yansıttıkları inclenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de kadın girişimci sayısındaki artış ile KOBİ’lerin giderek yaygınlaşması ile küçük ölçekli aile şirketlerinin sayısındaki yükselme trendi ve kadının iş dünyasında daha aktif olmasını sağlamıştır. Özellikle ülkemizde ve dünyada yaygın bir şekilde bulunan aile şirketlerinin oluşma, ergenlik, yetişkinlik ve büyüme dönemlerinin nasıl oluştuğu, sürdürebilirliğin nasıl sağlanması gerektiği ikinci kuşağın yetiştirilmesi ve yetki devri aşamalarının önemi araştırmada yer alan diğer konulardır.

Keywords

Abstract

This study analyzes the formation of family owned and operated businesses to look back at the historical developments of man and society. The leading causes for the economic development of specific countries and regions, underlining the needs of humanity throughout the history beginning with the Renaissance period in the late 14th. Century, followed by the Industrial Revolution, the French Revolution, and the formation of Capitalism. The literature and data reviewed provide details mainly for European countries. However, the emerging countries have also developed themselves using the same or similar principals by harmonizing them with their own culture and economic conditions. It is important to note that businesses are formed and managed by human begins, their phycological states, their cultural values, and all social behavior patterns can and will affect the way companies act and react to changes in the environment and economic conditions. It is crucial to guide the company to keep it on the right course and anticipate solutions for a sustainable entity. The article also analyses the current developments of the Turkish Business with the increasing participation of female entrepreneurs.

Keywords


 • Akin, D. D. (2019, Mart 1). Çağdaş Sosyoloji Teorileri. İstanbul.

 • Antropoloji. (2015). ENDÜSTRİ TOPLUMU VE YENİ YAŞAM BİÇİMİ. http://sosyolojisi.com: http://sosyolojisi.com/endustri-toplumu-ve-yeni-yasam-bicimi-antropoloji/3087.html adresinden alındı

 • Augustyn, A. (2019). The French Revolution. Retrieved from https://www.britannica.com: https://www.britannica.com/event/French-Revolution

 • Dauter, L. G. (2007). Economic Sociology. Retrieved from https://www.britannica.com: https://www.britannica.com/topic/economic-sociology

 • Editors, H. (2018, August 21). Renaissance. From Darkness to Light: The Renaissance Begins, p. 1.

 • EKŞİLİ, O. A.–H.–N. (2014). KUŞAKLARIN DEĞİŞEN YÜZÜ VE Y KUŞAĞI İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ ÇATIŞMA TARZI. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014/1, Sayı:19, 171-175.

 • Felsefen. (2017). ADAM SMITH. https://www.felsefen.com: https://www.felsefen.com/adam-smith-kimdir/ adresinden alındı

 • Gelişim, G. (2012, Kasım 4). Vehbi Koçtan Yöneticilere Başarı Sırları. http://gencgelisim.com: http://gencgelisim.com/v2/24-is-hayati/3709-vehbi-koctan-yoneticilere-basari-sirlari..html

 • Hakko, V. (1997). Hayatım Vakko. İstanbul: Ordkide Matbaası.

 • Kozlu, A. G. (2009). MODERNİZM SONRASI POSTMODERN HAREKET İÇİNDE KADININ YERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 3-5.

 • Miztman, A. (20179, April 17). Max Weber-German Sociologist. Retrieved from https://www.britannica.com: https://www.britannica.com/biography/Max-Weber-Germansociologist

 • OECD. (2016). PISA 2015 Results. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org: https://www.oecd- ilibrary.org/docserver/9789264266490en.pdf?expires=1559044176&id=id&accname=guest&checksum=F0047376947796C2CF0C04FE D5CD9DCF

 • Sabancı, G. (2010, 11 27). Sakıp Sabancı Çok Güçlü Bir Liderdi. http://www.hurriyet.com.tr: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sakip-sabanci-cok-guclu-bir-liderdi-16392239 adresinden

 • Seymen, A. F. (2016). Bilim ve Ahlak. academia.edu: https://universidadazteca.academia.edu/AhmetSeymen adresinden alındı

 • Team, M. C. (2012). Kotter's 8-Step Change Model. Retrieved from https://www.mindtools.com: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_82.htm

 • Worldwide, A. I. (2015). Dr. Ichak Kalderon Adizes. Retrieved from https://adizes.com/dr-ichak-adizes/: https://adizes.com/dr-ichak-adizes/

                                                                                                    
 • Article Statistics