Siber Uzayda Uluslararası Hukuk Mümkün Mü?

Author:

Year-Number: 2019-36
Number of pages: 2827-2833
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siber uzay, çağımızın aktörlerinin en aktif rol aldığı alanlardan birisi olmuştur. Bu alanda insanlığa dair faydaların yanı sıra bir o kadar da zarar verici olaylar ve durumlar olduğu da görülmektedir. Çeşitli siber saldırılar, siber tehditler, casusluk olayları ve siber üzerinden yapılan savaşlar birçok hasara neden olan siber tehlikelerdir. Bu nedenle siber uzay artık aktörler için güvenliklerinin sarsılacağı ve tehlikeye gireceği bir alan konumundadır. Aktörler arasında özellikle büyük önem taşıyan devletler, siber güvenliklerini sağlamak uğruna birçok faaliyet ve savunma yollarına başvurmuştur. Ulusal düzeyde siber savunma ve güvenlik için hukuki yollar aramışlardır. Ancak siber gibi sınırları olmayan, fiziki dünyadan bağımsız, anarşik yapılı bir olan bu alanda yalnızca bir devlet olarak ulusal çapta yapılan savunmalar ülke açısından yetersiz kalmıştır. Bu alanda da devletler işbirliğine ve siber alanın belli kurallar çerçevesinde yönetilmesine ihtiyaç duymuştur. Peki, böylesine geniş bir yelpazede bulunan siber uzayda, uluslararası siber hukuku sağlamak mümkün müdür? Hangi devlete göre, kim tarafından bu kurallar belirlenecektir? Kurallar karşısında uymayanlara karşı nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? Biz de bu çalışmamızda, bu sorulara yanıt arayacağız.

Keywords

Abstract

With cyber space being one of these areas where the actors of our age take the most active; in addition to the benefits to humanity in this area, there are also damaging events and situations. The actors are now jeopardized for security and emerged as an area where danger many damaging situations such as, various cyber attacks, cyber threats, spying in cyberspace, cyber warfare. The states, which are of great importance among the actors, have resorted to many defense and activity and defense ways to provide cyber security. They sought legal remedies for cyber defense and security at the national level. However, in this area, which has no borders like cyber, independent of the physical world, and which is anarchic in nature, the defenses made on a national scale as a mere state have been insufficient for the country. In this area, states need cooperation and the need to manage the cyber area within the framework of certain rules. So; is it possible to provide international cyber law in such a wide range of cyber space? By which state and who will be determined by these rules? What sanctions will be applied against those who do not comply with the rules? We will look for answers to these questions in this study.

Keywords