Siber Uzayda Uluslararası Hukuk Mümkün Mü?

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2827-2833
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siber uzay, çağımızın aktörlerinin en aktif rol aldığı alanlardan birisi olmuştur. Bu alanda insanlığa dair faydaların yanı sıra bir o kadar da zarar verici olaylar ve durumlar olduğu da görülmektedir. Çeşitli siber saldırılar, siber tehditler, casusluk olayları ve siber üzerinden yapılan savaşlar birçok hasara neden olan siber tehlikelerdir. Bu nedenle siber uzay artık aktörler için güvenliklerinin sarsılacağı ve tehlikeye gireceği bir alan konumundadır. Aktörler arasında özellikle büyük önem taşıyan devletler, siber güvenliklerini sağlamak uğruna birçok faaliyet ve savunma yollarına başvurmuştur. Ulusal düzeyde siber savunma ve güvenlik için hukuki yollar aramışlardır. Ancak siber gibi sınırları olmayan, fiziki dünyadan bağımsız, anarşik yapılı bir olan bu alanda yalnızca bir devlet olarak ulusal çapta yapılan savunmalar ülke açısından yetersiz kalmıştır. Bu alanda da devletler işbirliğine ve siber alanın belli kurallar çerçevesinde yönetilmesine ihtiyaç duymuştur. Peki, böylesine geniş bir yelpazede bulunan siber uzayda, uluslararası siber hukuku sağlamak mümkün müdür? Hangi devlete göre, kim tarafından bu kurallar belirlenecektir? Kurallar karşısında uymayanlara karşı nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? Biz de bu çalışmamızda, bu sorulara yanıt arayacağız.

Keywords

Abstract

With cyber space being one of these areas where the actors of our age take the most active; in addition to the benefits to humanity in this area, there are also damaging events and situations. The actors are now jeopardized for security and emerged as an area where danger many damaging situations such as, various cyber attacks, cyber threats, spying in cyberspace, cyber warfare. The states, which are of great importance among the actors, have resorted to many defense and activity and defense ways to provide cyber security. They sought legal remedies for cyber defense and security at the national level. However, in this area, which has no borders like cyber, independent of the physical world, and which is anarchic in nature, the defenses made on a national scale as a mere state have been insufficient for the country. In this area, states need cooperation and the need to manage the cyber area within the framework of certain rules. So; is it possible to provide international cyber law in such a wide range of cyber space? By which state and who will be determined by these rules? What sanctions will be applied against those who do not comply with the rules? We will look for answers to these questions in this study.

Keywords


 • Akpek, N. O. (2015). “Siber Suçlar Sözleşmesinin Getirdikleri ve İç Hukuk Açısından Konuya Yaklaşım”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Akyeşilmen, N. (2018b). Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Siber Politika & Siber Güvenlik, Orion Kitapevi, Ankara.

 • Aliusta, C. & Benzer, R. (2018). “Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi ve Türkiye’nin Dahil Olma Süreci”, Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 4(2), 35-42.

 • Altunok, E. & Vural, A.F. (2011). “Bilişim Suçları”, http://dergipark.gov.tr/download/article- file/208853, Erişim Tarihi: 27.02.2019.

 • Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, (1990), A/RES/45/121, UN GAOR, https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/121, Erişim Tarihi: 24.02.2019.

 • G8 (1997). Denver Summit of the Eight: Communiqué. http://www.g8.utoronto.ca/summit/1997denver/g8final.htm, Erişim Tarihi: 24.02.2019.

 • Goldsmith, J. (2011). Cybersecurity Treaties A Skeptical View. (edited by Peter Berkowitz) in Future Challenges in National Security and Law. http://www.futurechallengesessays.com, Erişim Tarihi: 19.02.2019.

 • Gurjar, L.R. ve Diğerleri (2018). Cyber Crime, http://assets.vmou.ac.in/PGDCL04.pdf, Erişim Tarihi: 27.02.2019.

 • ITU (2012). Understandıng Cybercrıme:Phenomena, Challenges and Legal Responses, http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf, Erişim Tarihi: 27.02.2019.

 • Jahankhani, H.; Al- Nemrat, A.; Far, A.H. (2014). “Cybercrime classification and characteristics”. (Ed. Babak Akhar, Andrew Staniforth Francesca Bosco), Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook, ss. 149-164, https://www.sciencedirect.com/book/9780128007433/cyber-crime-and-cyber-terrorisminvestigators-handbook, Erişim Tarihi: 27.02.2019.

 • Kalra, K. (2017). “Emergence of Cyber Crimes: A Challange for he New Millennium”, Bharati Law Review, 86-103.

 • Libicki, M.C. (2009). Cyberdeterrence and Cyberwar, RAND Corporation, U.S.A.

 • Lunker, M. (2018). Cyber Laws: A Global Perspective, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan005846.pdf, Erişim Tarihi: 22.02.2019.

 • Nohe, P. (2018). 2018 Cybercrime Statistics: A closer look at the “Web of Profit”,

 • https://www.thesslstore.com/blog/2018-cybercrime-statistics/, Erişim tarihi: 27.02.2019.

 • OECD (2012). “Review of the 2002 Security Guidelines”. http://www.oecd.org/sti/ieconomy/Security%20guidelines%20review.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2019.9

 • Ogunlere, S. (2013). “Cyber Crimes and Cyber Laws in Nigeria”, The International Journal Of Engineering And Science, 2(4): 19-25.

 • Schmitt, M. N. and Vihul, L. (2014). “The Nature Of Internatıonal Law Cyber Norms”, Tallinn Paper No. 5, Tallinn.

 • UN GAOR (2001). Combatting the Criminal Misuse of Information Technologies, A/RES/55/63, Agenda Item 105. http://www.itu.int/ITUD/cyb/cybersecurity/docs/UN_resolution_55_63.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2019.

 • Wrenn, C. F. (2012). “Strategıc Cyber Deterrence”. Doctoral Thesis, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Medford.

                                                                                                    
 • Article Statistics