Fatsa Tığ Oyaları

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2365-2370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten bu güne kadar gelen el sanatları en anlamlı kültür miraslarından biridir. El sanatları ulusal kültürün özünü, tabanını oluşturan halk kültürünün yaşayan, çağdaş kültürü besleyen, evrensel kültüre de sürekli ışık tutan dalların başında gelmektedir. El sanatlarının içinde önemli bir yeri olan oyalar; içsel güzellik duygusunun, güzele ve güzelliğe yansıtıldığı süslemek ve süslenmek ihtiyacıyla yapılan ve tekniği örgü olan el sanatları örneklerindendir. Bu çalışmada; Ordu ili Fatsa ilçesinde tespit edilen tığ oyalı ürünler (yazmalar) araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın amacını; özgün niteliklere sahip tığ oyalarının teknik, gereç, renk, motif ve kompozisyon özelliklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Our crafts from the past to the present to us is one of our most beautiful heritage. Crafts the essence of national culture, the culture of the people who make up the base, feeding the contemporary culture, comes at the beginning of the universal culture of continuous light holding branch. It distracts an important place in our crafts; The inner sense of beauty, beautiful, and decorate it with the need to reflect the beauty and adorned with the finest examples of our technique and craft that weaves in this study; Ordu Fatsa crochet embroidered products identified in the district (scarves) were included in the study. The purpose of the study; the original features crocheted lace techniques, materials, color, form and composition to determine the motive.

Keywords


 • Arlı, M. (1990) Köy el sanatları. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları: 1185. Ofset Baskı

 • Arlı, M. (1990) Köy el sanatları. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları: 1185. Ofset Baskı Barışta, Ö.(2005) Türkiye cumhuriyeti dönemi halk plastik sanatları. Kültür ve Turizm

 • Gökalp, G. (1991). Elazığ İğne Oyaları. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Tepe, Y. (2013) Erzurum’ da farklı teknik ve materyallerle yapılan oya sanatı. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 • 11 Tepe, Y. (2013) Erzurum’ da farklı teknik ve materyallerle yapılan oya sanatı. YüksekEKLER

                                                                                                    
 • Article Statistics