Çağdaş Sanat’ta Kurumsallıktan Yeni Kurumsalcılığa Tarihsel Bir Bakış

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2189-2199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumlar, nüfusun ya da toplumun düzenlenini sağlayan, sistemli tekrarlardan oluşan ancak bireyin eylemlerini de sistematize eden yapılardır. Bu nedenle de sosyal bilimler için temel araştırma konularından biridir. Kurumlar, tekrarlanan bir eylem olarak alışkanlığı, topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan geleneği ve sosyal mutabakatı sağlayan görenekleri içinde barındırır ve bunlar, kurumları şekillendirir. Kurumsallık sosyal bilimler, iktisat ve siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi birçok disiplinde geniş tanımı olan bir kavramdır. Kurumlardaki, yapılanmaları ve dönüşümleri çözümlemek, bugün içinde bulunduğumuz çağdaş sanat ortamının yapı taşlarından olan kurumların hangi faaliyetleri neden yaptıklarını, geçirdikleri değişimlerin ve gelecekte neye evrilebileceklerinin anlaşılması bakımından önem teşkil etmektedir. Makale, çağdaş sanat kurumlarının faatliyetleri ve yeni kurumsalcılık arasındaki ilişkiye dair araştırmaları sanatın kurumsallaşmasından bu yana tarihsel bir bakışla literatür taraması yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Makale, çağdaş sanat ile ilişkili olarak kurumsal eleştirinin öznesi olan sanat kurumlarından eleştiri kurumuna dönüşen çağdaş sanat kurumlarının radikalleşen rolü ve işlevlerine ve yeni kurumsalcılık teorisi ile benzer yönelimler sergileyen çağdaş sanat kurumlarına yönelik yaklaşımları sunmaktadır. Çalışma kapsamında, sanatın kurumlaşma süreci, sanat pratiklerinde kurumsal hegemonyaya karşı kurumsal eleştirinin görülmeye başlanma süreci, kurumsal eleştirinin kurumlarda yer bulmaya süreci ve bu pratiklerle beraber dönüşen çağdaş sanat kurumlarının faaliyetlerine yönelik incelemeler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, yeni kurumsalcılık teorisinin çağdaş sanat kurumlarında küratöryel niyetlerle ve çağdaş sanat kurumlarının deneysel, radikal, araştırmacı ve eleştirel yapılarıyla görünür oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Institutions are the structures that consist of systemic repetitions, which regulate the population or society, but also systematize the actions of the individual. Therefore, it is one of the main research topics for social sciences. The institutions include the habit as a repeated action, the traditions shared by the members of the community and the traditions that provide social reconciliation, and they shape the institutions. Institutionalism is a concept with broad definition in many disciplines such as social sciences, economics and political science, sociology, psychology and anthropology. Analyzing the structures and transformations in institutions is important for understanding the activities of the institutions which are the building blocks of the contemporary art environment in which we are today and why they are doing, what changes they have and how they can evolve in the future. The article aims to examine the researches on the relationship between contemporary art institutions and the new institutionalism from a historical perspective since the institutionalization of art. This paper presents the approaches of contemporary art institutions, which are the subject of institutional criticism, in relation to contemporary art, which have turned into criticism institutions, and these approaches that exhibit similar orientations with the theory of new institutionalism. Within the scope of the study, the institutionalization process of the art, institutional criticism against institutional hegemony in art practices, the beginning of institutional criticism in institutions and the modern art institutions that are transformed with these practices are examined. As a result of the study, it is determined that the new institutionalism theory is visible with the curatorial intentions and the experimental, radical, researcher and critical structures of contemporary art institutions in contemporary art institutions.

Keywords


 • “Academy of Art”, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/art/academy-of-art [10.08.2018].

 • “Art and the Instiutiton”, Artsy for Education, https://www.artsy.net/article/theartgenomeproject-art- and-the-institution [20.11.2018].

 • “Avant-Garde”, Tate, https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/avant-garde [15.05.2018].“Hans Haacke”, MoMA, https://www.moma.org/collection/works/147055 [10.03.2018].“Institutional Critique”, Tate, https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/institutional-critique [10.01.2019].

 • https://www.wdw.nl/en/our_program/exhibitions/kiasma_institution_2 [20.01.2019].

 • “Play Van Abbe”, Programme, https://vanabbemuseum.nl/en/programme/programme/play-van-abbe/ Artun, Ali. (2015). “Sunuş/Sanat Piyasası ve Sanatın Özerkliği”, e-Skop, 8 http://www.e-

 • skop.com/skopdergi/sunus-sanat-piyasasi-ve-sanatin-ozerkligi/2612 [10.06.2018].

 • Artun, Ali. “Tarihte Sanat Tarihi ve Wölfflin”, http://www.e-skop.com/skopbulten/tarihte-sanat-tarihi- ve-wolfflin/2866#_edn5 [10.08.2018].

 • Barkanov, Boris. “Institutionalism”, https://www.britannica.com/topic/institutionalism [10.01.2019].Bell, Stephen. (2002). “Institutionalism: Old and New”, Government, Politics, Power and Policy in Australia, ed. John Summers, 7th edition, Pearson Education, NWW Australia.

 • Bishop, Claire. (2013). Radical Museology or What‟s „Contemporary‟ in Museums of Contemporary Art?, Koenig Books, London.

 • Bürger, Peter. (2004). Avangard Kuramı, 3.b, İletişim, İstanbul.

 • Demir, Vesime Itır ve Saliha Nesli Gül. (2016). “Kurumsal Eleştiri Üzerine Notlar”, Rh+ Sanart Dergisi, 119: 48-52.

 • DiMaggio, Paul J. and Walter W. Powell. (1991). “Introduction”, The New Institutionalism in

 • Doherty, Claire. (2004). “The Institution is dead! Long Live the Institution! Contemporary Art and New Institutionalism”, Engage, 15: 6-13.

 • Fly, Man. (2009). Art and Contemporary Critical Practice- Reinventing Institutional Critique, eds. Gerald Raunig and Gene Ray, London.

 • Fraser, Andrea. (2005). "From the Critique of Institutions to an Institution of Critique", Artforum, 44: 278-286.

 • Foster, John Fagg. (1981). “The Effect of Technology on Institutions”, Journal of Economic, 15 (4): 907-913.

 • Gammel, Irene. “Avant-garde”, Routledge Encyclopedia of Modernism, https://www.rem.routledge.com/articles/avant-garde [10.06.2018].

 • Gilad, Sharon. “Institution”, https://www.britannica.com/topic/institution [10.01.2019].

 • Greg, Andrew. “Giorgio Vasari, the father of Art History”, https://artuk.org/discover/stories/giorgio- vasari-the-father-of-art-history [10.08.2018]

 • Hall, Peter and Rosemary C. R. Taylor, “Political Science and Three New Institutionalisms”, Political Studies, 44 (1996): 937-938.

 • Haskell, Francis. (1993). History and Its Images: Art and the Interpretation of the Past, Yale University Press, New Haven and London.

 • https://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/art_history.html [08.08.2018].

 • Hodgson, Geoffrey M. (2006). “What are Institutions?”, Journal of Economic, 40 (1): 1-25.

 • Hoffman, Jens. (2010). “A Plea for Exhibitions”, http://moussemagazine.it/jens-hoffmann-plea-for- exhibitions-2010/ [15.08.2018].

 • Ishiyama, John T. and Marijke Breuning, “New Institutionalism”, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/neoinstitutionalism [10.01.2019].

 • Kolb, Lucie and Gabriel Flückiger. (2014). “New Institutionalism Revisited”, Oncurating, 21: 5-17.Meyer, James. (1993). What Happened to Institutional Critique?, American Fine Arts Co. And Paulo Cooper Gallery, New York.

 • Möntmann, Nina. “The Rise and Fall of New Institutionalism: Perspectives on a Possible Future”, http://eipcp.net/transversal/0407/moentmann/en [20.01.2019].

 • Nechvatal, Joseph. (2016). “How Daniel Buren‟s Institutional Critique Became Institutional Chic”,Hyperallergic, https://hyperallergic.com/322774/how-daniel-burens-institutional-critique-became- institutional-chic/ [15.05.2018].

 • Pontusson, Jonas. (1995). “From Comparative Public Policy to Political Economy: Putting Political

 • Institutions in their Place and Taking Interests Seriously”, Comparative Political Studies, 28: 117-147. Sheikh, Simon. (2006). “Notes on Institutional Critique”,

 • http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en/print [10.06.2018].

 • Solomon, Deborah. (2017). “How Giorgio Vasari Invented Art History as We Know It”,

 • https://www.nytimes.com/2017/12/01/books/review/collector-of-lives-giorgio-vasari-biography- rowland-charney.html [10.08.2018].

 • Voorhies, James. (2008). Exact Imagination, College of Art and Design, Columbus. GÖRSELLER

 • Görsel 1: Kaynak: Tang, Jeannine. (2013). “Future Circulations: On the Work of Hans Haacke and Maria Eichhorn”, Getty Research Institute.

 • Görsel 2. “Hans Haacke”, MoMA, https://www.moma.org/collection/works/147055 [10.03.2018].

                                                                                                    
 • Article Statistics