Vergi Hukukunda Gecikme Faizi Uygulaması

Author:

Year-Number: 2019-32
Number of pages: 1810-1818
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mükellefin vergi borcunu zamanında ödememesinin, vergi alacaklısı devlet açısından ortaya çıkardığı olumsuzluklardan biri de ekonomik yönlü olmaktadır. Özellikle bu olumsuzluğun giderilmesinde rol oynayan ve ek bir ödeme mahiyetinde olarak gecikme faizi kavramı, vergi hukukumuzda da gerek yargı kararları gerekse de doktrin açısından üzerinde durulan bir kavram olmaktadır. Vergi Usul Kanununda yapılan düzenleme uyarınca, tarhiyatın dava konusu yapılması ya da yapılmamasına göre bir ayırıma tabi tutulabilecek olan gecikme faizi uygulamasında, vergi borcunun içinde bulunduğu aşama ve buna göre dikkate alınacak süre hesaplaması önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

One of the drawbacks in the case that amenable does not pay their tax in time is the burden on the state in terms of tax collection. Overdue interest concept that plays a role in relieving this negativity and an extra payment issue is a subject focused on not only in judicial decision but also in view of doctrine. According to the change in tax procedure law, in the case of whether the assessment should be sent to court or not can be assessed, the stage of tax liability and the term to be taken into consideration are of significance.

Keywords