Günümüzde Oyak’ın Halkla İlişkiler Stratejisi

Author:

Year-Number: 2019-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1037-1043
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ordu Yardımlaşama Kurumu (OYAK) , 1961 yılında 205 sayılı yasa ile ek bir sosyal güvenlik kurumu olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bugün 333 bin üyesi bulunan OYAK, gerek yaptığı yatırımlarla gerekse verdiği hizmetlerle Türk ekonomi ve sanayisine katkısı ve yarattığı istihdam gücüyle ülkenin önde gelen kuruluşlarından birisidir. Kurumun yasada belirtildiği şekliyle “özel hukuk hükümlerine tabi olup mali ve idari bakımından muhtar ve hükmü şahsiyete haiz bir teşekkül” olarak faaliyet göstermesi, ister istemez muhatap olmak zorunda olduğu üye ve dış paydaşlarıyla iletişim kurma mecburiyetini de beraberinde getirmektedir. OYAK’ın, iletişim alanı içindeki halkla ilişkiler faaliyetlerini, gerek iç (üye) gerekse dış (paydaşları) hedef kitlesi ile şeffaf, planlı, rasyonel, interaktif ve sürekli canlı tutmak gibi bir sorumluluğu da vardır. Daha önceleri Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, günümüzde, direk Genel Müdüre bağlı iletişim koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olup, ayrıca Genel Müdür yardımcısına bağlı üye iletişim müdürlüğü tarafından da iç hedef kitlesi olan üyelerle iletişimini yürütmektedir. OYAK’ın, günümüzde iç hedef kitlesi ile olan iletişim çalışmalarından halkla ilişkiler faaliyetlerinin tüm araçlarını kullanarak (sosyal medya, aylık bülten, dergiler, seminer, konferans ve yerinde bilgilendirmek amaçlı toplantılar vb.) interaktif ve aidiyet oluşturacak çalışmalarında başarılı bir performans gösterdiğini söylemek mümkündür. Ancak dış hedef kitlesi ile yürütmeye çalıştığı halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Gerek Kurumun özel statüsü, gerekse ekonomideki rekabet olgusu, kurumun şeffaf, interaktif ve süreklilik konusunda iletişimde bulunmasına ket vuran bir husus olarak değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

The Army Solidarity Agency (OYAK) was established in 1961 by the law numbered 205 to provide mutual solidarity and cooperation of the members of the Turkish Armed Forces (TSK) as an additional social security institution. Today, OYAK (The Army Solidarity Agency ), with its 333 thousand members, is one of the leading companies in the country with its investments and the contributions it provides to the Turkish economy and industry and the employment power it creates. Institution's acts, within the statement ‘ subject to the provisions of the private law and financially/administratively possessed by a headman or a personality’ as mentioned in the law, also brings te obligation of communication with members and shareholders. OYAK also has a responsibility to keep the public relations activities within the communication area as transparent, planned, rational, interactive and constantly alive with its internal (member) and external (stakeholders) target audience. The public relations activities used to be carried out by the press and public relations directorate within the General Secretariat , they nowadays are carried out by the communication coordinator, which is directly connected to the General Manager, and also conducts the communication with members who have internal target audience by the member communication directorate affiliated to the Assistant General Manager. It is possible to say that OYAK has performed successfully in all activities of public relations activities (social media, monthly newsletters, magazines, seminars, conferences and on-the-spot meetings etc.) by means of communication activities with its internal target audience. However, it is not possible to say the same thing about public relations activities that it is trying to carry out with its external target group. Both the special status of the Institution and the phenomenon of competition in the economy are considered to be an obstacle for the organization to communicate in a transparent, interactive and continuous manner.

Keywords