David Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Teorisi Perspektifinden Görsel Hikâye Anlatısının Dil Yapı Oluşumu

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 1010-1017
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, iletişimin önemli unsurlarından biri olan görsel anlatının, dilsel gelişiminden bahsedilmektedir. Bu süreç ele alınırken, görsel dilin ilk oluşumu niteliğindeki mağara resimlerinden, dijital kameraya kadarki gelişim kronolojik olarak anlatılmaktadır. Makalenin son kısmında ise bu gelişimlerin sonucunda oluşan görsel dildeki formal yapı ve bu yapının insan psikolojisi üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Bu bağlamda dilin gelişimiyle görsel dilin gelişimi paralelize edilmektedir. Dilin oluşum süreci John Locke ve Burrhus Frederic Skinner öncülüğündeki Empirist Teori çerçevesinde anlatılırken görsel dilin oluşum sürecinde David Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Teorisinden yararlanılmaktadır.

Keywords

Abstract

In this work, the development process of the visual narrative which is one of the most important elements of communication is mentioned. When this process is explained, article begins from the cave paintings which are the beginning of visual narrative to dijital camera in a chronological order. In the last part of this article, the formal structer of visual narrative formed with this development and its effects on human psychology are handled. In this content, visual narrative and linguistic process is made parallel. The formation process of the visual language is based on David Kolb's Theory of Experiential Learning, while the linguistic formation process is explaned in the framework of the Empirist Theory under the leaderships of John Locke and Burrhus Frederic Skinner.

Keywords