Çağdaş Seramik Sanatında İfade Aracı Olarak Robot / Robotikler

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 595-600
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, tarihsel süreç içinde pek çok değişken unsurdan etkilenirken toplumların, kültürlerin, insanlığın izlerini geleceğe taşımakta önemli roller üstlenmiştir. Varlığını, bazen tepki olarak bazen de yanında bulunarak ortaya koymaktadır. Teknik gelişmeler ise özellikle modern sanatın değişmeyen ilgi alanlarından birisi olmuştur. 19. yüzyıl çok ayrıntılı otomatların, mekanik müzik kutularının, hareketli oyuncakların çokça üretildiği bir yüzyıldır. Endüstri Devrimi ile makineler insan yaşamına girmiş ve insanlık için çok şey vaat etmektedir. Otomatlardan da insana benzemekten daha fazlası beklenmeye başlanmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise robotlardan ve sibernetikten söz etmek gerekir. 20.yy da seramik sanatında da yeni deneysel çalışmalar ard arda birbirini takip eder. 1980’lerde sanat alanında yaşanan post-modernist çeşitlilik içinde, seramik kendine özgü kimliğiyle sanatçı için sınırsız olanaklar sağlayan bir malzeme özelliği taşır. Robot/robotikler artık ileri endüstriyel kültürde temel konular ve çelişkilerle yüzleşen sanatçıların ifadesi haline gelmiştir. Günümüzde ise artık endüstri amaçlı olmayan insana benzeyen robotların üretimi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, çağdaş seramik sanatında bir ifade aracı olarak robot/robotikler, önde gelen sanatçıların çalışmaları üzerinden ele alınarak araştırılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

While art has been affected by many variables in the historical process, it has taken important roles in carrying the traces of societies, cultures and humanity to the future. Its existence is sometimes in response to it and sometimes it is present. Technical developments have become one of the constant interests of modern art. The 19th century is a century in which very elaborate vending machines, mechanical jukeboxes and moving toys are produced. With the Industrial Revolution, machines enter human life and promise a lot to humanity. More than the automata are expected to be similar to human beings. In the 20th century, it is necessary to talk about robots and cybernetics. In the 20th century, new experimental studies in ceramic art follow one another in a row. In the 1980s, in the post-modernist diversity in the field of art, the ceramic has the characteristic of providing a unique material for the artist with its unique identity. Robot / robots have now become the expression of artists facing the basic issues and contradictions in advanced industrial culture. Nowadays, it is aimed to produce robots that are not like industry. In this study, robot / robotics as a means of expression in contemporary ceramic art will be researched and the results will be evaluated by considering the works of leading artists.

Keywords