Sosyal Devletin Tarihi Süreci İle Bazı Ab Ülkeleri Ve Türkiye’nin Kıyaslanması

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 580-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal refah devleti; devletin halkın toplumsal ve ekonomik varlıklarını iyileştirmek için önemli roller üstlenerek bu yolda vatandaşlarına fırsatlar sunmasıdır. Yani devletin vatandaşının ekonomik ve sosyal haklarını düşünerek oluşturulan bir yönetim biçimidir. Sosyal devletin özellikleri arasında fırsat eşitliği, gelir dağılımı, vatandaşların asgari yaşam şartlarını sağlamaları vardır. Sosyal devlet tanımı ilk olarak 1870’li yıllarda bismark idaresindeki Almanya’da ortaya atılmıştır. Bu çalışmada refah devletinin tanımı ve tarihsel süreci araştırılmıştır. Çalışmada AB ülkeri refah düzeyleri araştırılmış ve bunların Türkiye ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The social welfare state is to provide citizens with opportunities to improve their social and economic assets. In other words, it is a form of government created by considering the economic and social rights of the citizen of the state. The characteristics of the social state include equality of opportunity, income distribution, and minimum living conditions of citizens. The definition of the social state was first introduced in Germany in 1870 in bismark administration. In this study, the definition and historical process of the welfare state has been investigated. The study was carried out in comparison with the EU countries which have been examined and prosperity in Turkey.

Keywords