INTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE HARRAN ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6239-6243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın konusu üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile bununla ilgili olumlu ve olumsuz etkenlerini içermekte olup, bu çalışmayla üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığına ilişkin sergiledikleri davranış ve tutumları ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yapılan analizler günümüzde internet bağımlılığıyla ilişkilendirilebilecek davranışların üniversite öğrencileri arasında sıklıkla yaşanmakta olduğunu en çok gözlenen ve en az gözlemlenen davranışlara öğrencilerin demografik özelliklerinin (cinsiyet, yaş, sınıf, fakülte, kalınan yer, haftalık ders sayısı) etkisi saptanamamıştır. Bu durum internet kullanım özelliğinin öğrenciler arasında benzer olarak ortaya çıkmasından kaynaklanıyor olabilir.

Keywords

Abstract

The subject of the study is the internet addiction of the university students, and positive and negative effects related to this. The aim of the study is to point out behaviors and attitudes of university students associated with the internet addiction. Analysis conducted reveals that the behaviors that can be associated with internet addiction are very common among university students in general and there is no significant relationships between demographic characteristics of the students (gender, age, class, faculty, accommodated place and weekly course numbers) and most and least observed behaviors of internet use. This can be resulted from the similar characteristics of the usage of internet among students.

Keywords


 • Ayas, T. (2012). The relationship between Internet and computer game addiction level and shyness among

 • Ayas, T. (2012). The relationship between Internet and computer game addiction level and shyness among high school students. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2), 632-636.

 • Çakır, Ö., Horzum, M. B. ve Ayas, T. (2013). İnternet bağımlılığının tanımı ve tarihçesi, (1-16). M. Kalkan ve C. Kaygusuz (Ed.). İnternet Bağımlılığı: Sorunlar ve Çözümler. Ankara Anı

 • Ekinci, Armağan., Aziz Antonius'un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet, COGİTO Dergisi Sayısı KIŞ 2002.

 • Ercan, L. & Şahin, S. (2016). “Çağdağ eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri psikolojik danışma ve rehberlik”. (Ed. C. Şahin), Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.

 • Psychom.net/iadcriteria.html, 17 Şubat 2006.

 • Hecht, B. (2001). Geschlechtsspezifische aspekte der ınternetsucht. Online:http://psilab .educat.huberlin.de/ssi/publikationen/Diplomarbeit_Hecht_Internetsucht_2001110 1.pdf.

 • Hojat, M. (1982). Loneliness as a function of selected personality variables. Journal of Clinical Psychology, 38, 137- 141.

 • Kraut, S., Kiesler, B. & Boneva, J. (2002). Cummings J, Helgeson V, Crawford, A Internet paradox revisited. Journal of Social Issues, 58, 49-74.

 • Levine, I. & Stokes, J. P. (1986). An examination of the relation between individual difference variables to loneliness. Journal of Personality, 54, 717-733.

 • Özdemir, Özden. Tedaviye İhtiyacı Olan Var mı? http://www.pcmagazine.com.tr/dergi/mart99/cursor.htm, 24 Ekim 2000.

 • Özmenler, Kamil Nahit. http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ruhsagligi/, Gata Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı web sitesi, Mart 2001.

                                                                                                    
 • Article Statistics