BEŞİR FUAD YA DA “BİR İLİM MİSTİĞİ”NİN İNTİHARI

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 5942-5948
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her bir intihar vakası, fail için karmaşık pek çok ruhsal, mental, düşünsel ve sinirsel uyumsuzluk ve problemin habercisi iken geride kalanlar için de bir yanda derin bir üzüntü kaynağı, öbür yanda da suçluluk duygusuyla yüklü bir kendini sorgulama sürecini beraberinde getirir. Belki de kendi varlığına son verme iradesine sahip tek varlık olan insanın bu niteliği, intiharın her anlamda bir yıkım ve kaosla eşdeğer olmasını açıklamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz gibi intihar psikolojik, felsefi, maddi veya gündelik nitelikli olabilir. Birey, bu sorunlarla baş edemediği, onları yaşantısının orta yerine koyup olduğundan asla hak etmedikleri ölçülerde önemseyip büyüttüğü, dahası bunları bir obsesyona dönüştürüp tüm varlığıyla onların objesi durumuna geldiğinde kaos ve ardından yıkım kaçınılmaz olur. Bu çalışmamızda, Beşir Fuad vakasını intiharın belli başlı nedenlerine başvurarak bir anlamlandırma denemesine gireceğiz. Bunu yaparken yaşadığı sıkıntıların her birini bu ölçütler ışığında değerlendirirken, yazarın özellikle dünya görüşünü göz önünde tutup ona daha çok uyan materyalist – pozitivist- egzistansiyalist görüş bağlamında “iç ben”i üzerinde duracağız. Bilinç ve iradenin tavrına bağlı olarak “eyleyen süje” ve “eylenen süje” şeklinde benlik kırılması / bölünmesi yaşanır ve belki de son tahlilde intiharın kapısını açan veya kapatan bu aşamadır.

Keywords

Abstract

Each suicide case is a sign of various psychological, spiritual, mental and neurotic clashes for the agent while at the same time it brings a source of deep sorrow and self-questioning with the sense of guilt for the surviving. This trait of human being -maybe the only creature to have the will to his own existence- might explain the equipollence of suicide with destruction and chaos. Suicide may be rooted in psychologic, philosophical, material or a daily routine causes. When the individual places these problems at the center of his/her life, overestimates, and becomes an object of this obsession, the chaos and a following destruction is inevitable. In this study, we will endeavor to explain the Beşir Fuad Case consulting to the major causes of suicide. While evaluating the problems under these measures, we will focus on “inner self” of his pertaining materialist - positivist- existentialist approach. According to the attitude of the conscious and will, individual experiences splitting of the personality as active subject and passive subject; and it may be the phase opening or closing the door of suicide

Keywords


 • Alkan, Burcu, Modern Edebiyatta Benliğin Varolma Mücadelesi Olarak İntihar, PsikeArt, Ocak-Şubat Alkan, Burcu, Sessiz Başkaldırıya Ses Veren Metinler: Edebiyatta İntihar, Notos, Kasım 2012.

 • Hilav, Selahattin, “Beşir Fuad ve Unutulmak”, Kavram, Temmuz 1989, S.3.

 • Okay, Orhan, Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti, Hareket Yayınları, İst. 1969.s.58.

 • Saraç, Hüseyin, Hayaliyyun-Hakikiyyun Tartışmaları İçinde Beşir Fuad, bunun için bkz:http://www.dergizan.com/2017/02/04/hayaliyyun-hakikiyyun-tartismalari-icinde-besir-fuad-huseyin-sarac/ Sartre, Jean-Paul, L’Etre et le Néant, Gallimard, Paris, 1943.

 • Tanpınar, Ahmet Hamdi, l9. Asır Türk Edebiyat Tarihi, Çağlayan Yay., İst. l997,s.300. Yücel, Müslüm, Edebiyatta ölüm ve intihar, Agora Kitaplığı, İst. 2007.

                                                                                                    
 • Article Statistics