İNGİLİZ SİYASETİNİN İKİ MAKYAVELİST AKTÖRÜ BLAIR VE BROWN: TARIQ ALI, HOWARD BRENTON, ANDY DE LA TOUR’UN SNOGGING KEN OYUNU ÜZERİNDEN ANALİTİK BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5610-5619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Niccolo Machiavelli özellikle 16. Yüzyılın başlarında yazmış olduğu The Prince (Hükümdar) (1513) ve The Discourses (Söylevler) (1528) adlı eserleri ile iyi bir hükümdarın özellikleri hakkındaki görüşleri hem de siyaset anlayışı ile günümüz siyasetindeki etkileri halen tartışılmakta olan bir yazardır. Bu çalışmamızda Machiavelli’nin siyaset anlayışının Snogging Ken adlı eser özelinde karşımıza çıkan siyaset ve siyasetçileri ne şekilde etkilemiş olabileceği tartışılacaktır. Tariq Ali, Howard Brenton ve Andy de la Tour tarafından 2000 yılında yazılan Snogging Ken, aynı yıl yapılan Londra Belediye Başkanlığı seçimleri öncesindeki siyasi ortamı ele alır. İşçi Partisinden aday yapılmadığı için seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı alan Ken Livingstone’un seçimlerde başarılı olmaması için Tony Blair ve ekibi tarafından uygulanan ahlaki sınırları olmayan yöntemlerin Machiavelli’den ne kadar etkilenmiş olabileceği üzerinde durulacaktır. Ayrıca dönemin maliye bakanı olmasına rağmen neden Gordon Brown’ın Livingstone’un başarısı olmasını istediği üzerinden durulacaktır. Sonuç olarak, İşçi Partisi’nin mevcut lideri Blair ve gelecekteki lideri Gordon Brown’ın Machiavelli’nin iyi lider tanımına ne kadar uydukları ve siyasette kullanılmasını önerdiği yöntemlere ne derece başvurdukları incelenecektir.

Keywords

Abstract

Niccolo Machiavelli is a writer the influence of whose works on the present day political ideas about the characteristics of a good prince as well as his understanding of politics have still be discussed through especially his books The Prince (1513) and The Discourses (1528) which he wrote at the beginning of the sixteenth century. In this study, it will be discussed how Machiavelli's understanding of politics may have affected politicians and policies we have encountered in the play Snogging Ken. Snogging Ken, which was written by Tariq Ali, Howard Brenton, and Andy de la Tour in the year 2000, discusses the political developments ahead of London's mayoral elections held in the same year. The methods that do not have the moral boundaries imposed by Tony Blair and his team so that Ken Livingstone, who decided to run for election as an independent candidate because he was not a candidate for Labor, was not successful in the elections, and their similarities with Machiavellian view of politics and good leader will be examined. In addition, why Gordon Brown wants Livingstone to be the successful though he is the finance minister of the period will be studied. As a result, the current leader of the Labour Party, Blair, and its future leader Gordon Brown will be scrutinized by how much they adhere to Machiavelli's good leader definition and how much they refer to the methods that he recommends to be used in politics.

Keywords


 • Alderman, K. (2000). Stranger than Fiction? The Selection of the Conservative and Labour London Mayoral

 • Alderman, K. (2000). Stranger than Fiction? The Selection of the Conservative and Labour London Mayoral Candidates. Parliamentary Affairs, 737-752.

 • Ali, T. (2000). One Upon a Time, a Politician. In T. Ali, H. Brenton, & A. de la Tour, Snogging Ken (pp. 7- 11). London: Oberon Books.

 • Ali, T., Brenton, H., & de la Tour, A. (2000). Snogging Ken. London: Oberon Books.

 • Fischer, M. (2006). Prologue Machiavelli’s Rapacious Republicanism. In P. A. Rahe (Ed.), Machiavelli’s Liberal Republican Legacy (pp. xxxi-lxiii). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Kesgin, A. (2015, June). Machiavelli ve Makyevelizm. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 5(1), 105-139.

 • Livingstone, K. (2011). You can't say that Memoirs. London: Faber and Faber.

 • Machiavelli, N. (1979). The Discourses. (L. J. Walker, Trans.) Harmondsworth: Penguin.Machiavelli, N. (1994). Prens. (N. Güvenç, Çev.) İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.

 • Öztürk, A. (2013). Machiavelli Düşüncesinde Cumhuriyetçi Özgürlük Ve Kurucu Lider İmgesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 181 - 204.

 • Ramsay, M. (2002). Machiavelli. In A. Edwards, & J. Townshend (Eds.), Interpreting Modern Political Philosophy (pp. 21-40). Palgrave Macmillan.

 • Rees, E. (2004). Political Thought from Machiavelli to Stalin. New York: Palgrave Macmillan.

 • Sabine, G. H. (1960). A History of Political Theory. New York: Holt,Rinehart and Winston, Inc.,.

 • Shaw, E. (2016). Understanding Labour Party Management under Tony Blair. Political Studies Review, 14(2), 153-162.

 • Sullivan, V. B. (2004). Machiavelli, Hobbes, and the Formation of a Liberal Republicanism in England. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Temple, M. (2008). The British Press. New York: Open University Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics