BORÇLANMAYA İLİŞKİN TUTUM, PARAYA İLİŞKİN TUTUM, MATERYALİZM EĞİLİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN BORÇLANMA DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4122-4134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Post modern toplumların tüketimi desteklemesi bireyleri daha fazla kredi kartı ve kredi kullanmaya yöneltmiştir. Kredi kartı ve kredi kullanımının yaygınlaşması sonucu bireylerin borçlanma, tasarruf gibi finansal süreçleri başarılı bir şekilde yönetmesi de gittikçe önem kazanmıştır. Bu çalışma borçlanma düzeyini etkileyen borçlanmaya ilişkin tutum, paraya ilişkin tutum, materyalizm eğilimi gibi psiko-sosyal faktörler ve finansal okuryazarlık ile borçlanma düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 300 birey üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada ilk olarak bu faktörler ile borçlanma düzeyi arasındaki ilişkiye, ülkemizdeki bireysel borçlanma düzeyine ve literatürde yapılmış olan çalışmalara yönelik bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra katılımcılara ilişkin demografik ve sosyoekonomik bilgiler sunulmuştur. Diğer taraftan borçlanma düzeyine göre borçlanmaya ilişkin tutum, paraya ilişkin tutum, materyalizm eğilimi ve finansal okuryazarlık arasındaki farklılık Tek Yönlü Varyans Analizi ile değerlendirilmiştir. Borçlanmaya ilişkin tutum, paraya ilişkin tutum, materyalizm eğilimi, finansal okuryazarlık ile borçlanma düzeyi arasındaki ikili ilişki ise Pearson Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçları, aşırı borçlu olmayanların borçlanmaya ilişkin tutum puan ortalamalarının, aşırı borçlu olanların parasal konulardaki endişe düzeylerinin, aşırı borçlu olanların materyalizm eğilimlerinin ve borcu olmayanların finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Consumption based structure of postmodern societies has led individuals to use more credit cards and credit loans. It has also becoming increasingly important for individuals, who prevalently use credit cards and credit loans, to successfully manage financial processes such as debt and savings. This study was conducted on 300 individuals with the aim of exploring the relationship between attitudes towards debt, money attitude, psychosocial factors such as tendency of materialism and the level of financial literacy and the level of debt. In the study, firstly, the relationship between these factors and the level of debt, the level of individual debt in the our country and the information about the work done in the literature are given. After the demographic and socioeconomic information about participants are given. The difference between the attitude towards debt and money, the tendency of materialism and the financial literacy according to the level of debt is analyzed by One Way ANOVA. The relationship between the attitude to debt, money attitude, the tendency of materialism, and the financial literacy and level of debt were examined by Pearson Correlation Analysis. The results of the research show that the attitude scores, tendencies of materialism, and the financial literacy levels of the people without any debt are higher than those of the ones in and excessive debt.

Keywords