HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞININ VE TARAFSIZLIĞININ DENETİMİ, BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REFERANS KRİTERLER

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3993-4021
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tahkim Reformuna Dair kararname, Fransız milli tahkim hukukunu olduğu kadar, Fransız milletlerarası tahkim hukukunu da çağdaşlaştırmaktadır. Tahkim anlaşması, hakem kurulu kararlarının tenfizi ve tebliğine ilişkin hükümleri yumuşatmaktadır. Taraflar hakkında ihtiyati haciz ve teminat hariç olmak üzere ihtiyati tedbir ve ara kararı verebilme konusunda hakem kurulunun yetkisini açıklamaktadır. Tahkim anlaşması, bir tahkim şartı şeklinde veya bir anlaşma şeklinde olabilir. Tahkim şartı, aralarında bir veya birden çok sözleşme olan tarafların bu sözleşmelerden birinden veya bir kaçından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Anlaşma, hali hazırda doğmuş olan bir uyuşmazlığın taraflarının bu uyuşmazlığı tahkime tabi tutmak konusunda yaptıkları anlaşmadır. Kendisine hakemlik önerilen kimse, bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlık ve bağımsızlığından şüphe etmeyi gerektirebilecek hal ve şartları açıklamak yükümlülüğündedir. Hakem, aynı şekilde görevin kabulünden sonra ortaya çıkabilecek durumları da gecikmeksizin taraflara bildirmek yükümlülüğündedir. Bağımsızlık ve tarafsızlık hakkındaki hükümler, tahkim yasaları ve yönetmeliklerinin çoğunda, bazen birlikte bazen ayrı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmemesi, hakem kararının iptal nedenidir. Taraflar arasındaki eşitliği ve tarafsızlığı ortadan kaldıracak şekilde tahkim yargılamasının yapılması iptal nedenidir. Tenfizi istenen ülkenin kamu düzenine aykırılık da, hakem kararının tenfizi talebinin reddine neden olabilmektedir.

Keywords

Abstract

‘’Declaration obligation of referees and reference criteria’’. The decree on arbitration reform has modernized the French international arbitration law as well as the French national arbitration law. The arbitration agreement softens the provisions relating to the enforcement and notification of arbitral tribunal decisions. Except for precautionary seizure and collateral, the arbitration clause explains the competence of the arbitral tribunal to issue interim measures and interim measures. The arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause or an agreement. The arbitration clause agrees that parties with one or more contracts between them are solving the disputes arising from one or more of these contracts by arbitration. The agreement is something that the parties sign over an already incompatible dispute in order to take it to arbitration. The person who is proposed to arbitrate is obliged to explain the conditions and situations that may require suspicion of neutrality and independence before accepting this duty. The referee is also obliged to inform the parties in a timely manner the circumstances that may arise after the admission of his duties. The provisions on independence and impartiality are sometimes arranged separately and sometimes separately in the majority of the laws and regulations of arbitration. The disregard of the principle of equality of the parties is the reason for the cancellation of the arbitration award. It is the reason for the cancellation of arbitration in order to remove the inequality and neutrality between the parties. It may cause rejection of the referee's decision to follow the decision of the referee in contradiction to the public order.

Keywords