TEKNOLOJİ VE EĞİTİM

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3925-3937
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sosyal medyada yer alan İnstagram ve Twitter’daki kullanıcı adlarının onomastik araştırması ile tercihlerini görmektir. Günümüzde sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Teknoloji bireylerin sosyalleşmesini olumlu olduğu kadar olumsuz da etkilemektedir. Bu sosyalleşme okul, aile ve çevre arasında bir döngü olan eğitimin kalitesiyle ilgilidir. Modernleşen toplumda aslında sosyal medyanın etkisiyle bireyin yalnızlaştığı ve topluma yabancılaştığı görülmektedir. Toplumu oluşturan bireyin kimliğini kazanması çok önemlidir. Bireyler sağlıklı ve mutlu bir yaşam için, olumlu bir kimlik kazanmak zorundadırlar. Kimliği sağlıklı gelişmemiş bireyler, sağlıklı ve mutlu bir yaşam süremezler ve bunun neticesi topluma da yansır. Bu nedenle öğrenciler, sosyal ağları doğru kullanması konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu bilinçlendirme eğitimin de vazifesidir.

Keywords

Abstract

This study aimed to see preferences with the onomatological survey of user names in İnstagram and Twitter in social media. Today, social media is an essential part of our lives. Technology has also effected the socialization of people as negative as it is positive way. This socialization is about the quality of education, which is a cycle between school, family and the environment. In the modern society, it is seen that the individual is lonely and alienated by the effect of social media. It is very important that the individual who makes up the society earns his identity. Individuals must earn a positive identity for a healthy and happy life. Individuals whose identity is not well developed can not live a healthy and happy life and this is also reflected in the gathering. For this reason, students should be conscious about using social networks properly. This awareness training is also a task.

Keywords