ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIĞI KARİYER ENGELLERİNİN KARİYER GELECEĞİNE ETKİSİ: KÜLTÜREL BOYUTLARIN ARACI ROLÜ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4241-4251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin algıladığı engel sayısı azaldıkça, kariyer geleceği hakkında daha iyimser düşüncelere sahip olduğu kariyer planlarındaki değişikliğe uyum gücünün yükseldiği ve daha gerçekçi kararlar alabildikleri söylenebilir. Çalışmada üniversite öğrencilerinin kariyer geleceği algılarında ulusal kültür boyutlarının etkisinin olacağı varsayılmıştır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin günümüzdeki değişimlerin de etkisiyle mesleki gelecekleri ile ilgili engellerinin kariyer geleceği algılarına etkisi bunda ulusal kültürün belirsizlikten kaçınma ve erillik boyutunun önemli bir açıklayıcı olup olmadığı araştırmanın temel konusudur. Bu amaçla Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi 480 öğrencisinden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Elde edilen 480 adet veriye korelasyon, hiyerarşik regresyon ve yem analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre “ulusal kültürün belirsizlikten kaçınma boyutunun kariyer engelleri-kariyer geleceği ilişkisinde aracı değişken olduğu” yönündeki temel hipotezi destekleyici bulgular elde edilmiştir

Keywords

Abstract

As the number of obstacles perceived by the individual decreases, it can be said that they become more optimistic in terms of their future career, the ability to adapt to the changes in their career plans increases, and they are able to make more realistic decisions. In this study, it is assumed that university students may be influenced by the national cultural dimensions in future career perceptions. In this context, with the influence of present-day changes, the effect of university students' perceptions of their future careers on the future of their profession and whether, along with this, the avoidance of ambiguity and level of masculinity in our national culture is an important explanatory factor, is a fundamental part of this investigation. For the purpose of this study, a survey was conducted with the participation of 380 students from Munzur University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Correlation, hierarchical regression and a Structural Equation modelling analysis were applied to all 380 of the data obtained. According to the results of this analysis, the findings supporting the basic hypothesis obtained are "the level of avoidance from national cultural uncertainty is intermediary variable in relation to career obstacles and future careers"

Keywords