HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM POLİTİKALARI

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3757-3762
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halkla ilişkilerde en merkezî kavram iletişimdir. Bütün halkla ilişkiler faaliyetleri bir iletişim sürecini ifade etmekte olduğundan, halkla ilişkileri anlamanın temel şartı iletişim kavramını kavramış olmaktır. Kuruluş için gerekli olan hizmetlerin sap­tanmasında ve verimli çalışma ortamının sağlanmasında işlev gören en önemli etken doğru ve yeterli iletişimdir.

Her kurum ve kuruluşun kendi hedef kitlelerini çekmek ve korumak amacıyla geliştirdiği kendine özgü bir iletişim politikası vardır. Bu bağlamda yanlış sonuçlarla yüzleşmek istemeyen her kurumun doğru bilgilendirilmek gibi bir ihtiyacı olduğu kesindir. İyi bir halkla ilişkiler politikasının oluşumunda ise, kitle iletişim araçlarından etkin bir şekilde yararlanılması yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Bu çalışma, literatür taraması yöntemi ile hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Communication certainly plays a key role in public relations. Because each of the activities of public relations are enunciative of a process of communication, the basic condition of understanding public relations is to conceive the content of the notion of communication. The most important factor functioning in determining the necessary services for the management and providing a productive working environment is the correct and sufficient communicaiton.

Every institution and management has got a specific communication policy to attract and keep target groups.  In this context, it is obvious that all managements need to be informed correctly not to face the unwanted situations. On the other hand, preparing a good communication policy depends on benefiting from mass communication means as efficiently as possible.

This study was prepared through the method of literature review.

Keywords