GELİRLER VE PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME AÇISINDAN ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3728-3738
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye'de kamu işletmeciliğinin bir örneği de döner sermayelerdir. Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, döner sermayeler üniversitelerde önemli pay ve etkinliğe sahiptir. Üniversitelerdeki döner sermaye işletmelerinin gelirlerinin kapsamı 2547 sayılı yasanın 58. maddesinde gösterilmektedir. Bu yasa maddesinde döner sermayelerin gelirleri “….işletme adına yapılan mal ve hizmet satışları ile diğer gelirlerden oluşur” şeklinde genel olarak tanımlansa da, her döner sermaye biriminin ne tür gelir kaynağına sahip olduğu yasa maddesinin ilerleyen fıkralarında açıklanmaktadır. Aynı yasa maddesinde döner sermaye gelirlerinden çalışanlara yapılacak ücret ödemelerinin hangi kriterlere göre yapılacağı da gösterilmektedir. Bu kriterler 18.02.2011 tarih ve 27850 Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte açıklanmaktadır. Üniversitelerin döner sermaye gelirlerinden personele yapılan ücret ödemeleri çalışanların performansına göre yapılmaktadır. Ancak uygulamada performans kriterlerinin yanlış ve maksatlı uygulanması nedeniyle bir takım haksız sonuçlar oluşmaktadır. Bu haksız uygulamalar performansa göre ücretlendirme sisteminin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesine manidir.

Keywords

Abstract

An example of public enterprises in Turkey are revolving funds. As in all public institutions, revolving funds have a significant share and effectiveness in universities. The scope of income of revolving fund enterprises in universities is shown in Article 58 of Law No. 2547. Although the income of the revolving funds under this law is generally defined as "... sales of goods and services on behalf of the business and other incomes", what kind of revenue source each revolving capital unit has is explained in the following paragraphs of the law. Under the same law, it is shown what criteria can be used to pay wages to employees from revolving fund revenues. These criteria are explained in the Regulation on the Procedures and Principles to be Applied in the Distribution of the Supplementary Payment to be made from the Revolving Fund Revenues in the Higher Education Institutions published in Official Gazette dated 18.02.2011 and 27850. The salaries paid to the staff from the revolving fund income of the universities are made according to the performance of the employees. In practice, however, a number of unfair consequences arise due to improper and purposeful application of performance criteria. These unfair practices mean that the remuneration system should be maintained in a healthy manner according to performance.

Keywords