MARKA YARATMA VE YÖNETME SÜRECİ BAĞLAMINDA GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3046-3056
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik Tasarım, illustratif ve fotoğrafik öğelerin, sembollerin ve yazının bir arada kullanılıp organize edildiği bir görsel iletişim alanıdır. Globalleşen sosyal ve ticari hayatta, bilgi akışının hızlandığı, medya ortamlarının hızlı dönüşüp yeniden yapılandığı, görsel uyaranların belirleyici hale geldiği bir rekabet ortamında, her ölçekte marka kimliği oluşturmak zorunlu hale gelmiştir. Ülkelerden, şehirlere, her türlü ticari, sosyal, politik kurumdan, bireye kadar her ölçekte özgünleşmek, fark edilir ve tercih edilir olmak için kimlik oluşturmak, bunu yaparken de görsel algının ve görsel iletişimin araç ve süreçlerini devreye sokmak önem kazanmıştır. Bu bağlamda Marka olgusunun grafik tasarım alanıyla olan içsel bağı, görsel iletişimin marka kimliği oluşturması, reklam, tanıtım ve marka iletişimi boyutunda anlam kazanmaktadır. Bir markanın görsel semboller yardımıyla kimliğini ortaya koyması, kurumsal evraklarının, tüm medya ortamlarındaki reklam ve tanıtım çalışmalarının tasarlanması ve uygulanması, Grafik tasarım eğitiminin de ana uygulama alanlarını oluşturur. Bu çalışma, Grafik Tasarımı eğitiminin “marka” kavramına olan katkısını, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım programı örneği üzerinden ortaya koymayı ve 2 yıllık eğitim süreci içinde yer alan dersler, konular, uygulama ve projeler bağlamında tartışmayı hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

Graphic Design is an area of visual communication where illustrative and photographic elements, symbols and writing are used together and organized. It has become compulsory to create brand identity at every scale in a competitive environment where visual stimuli are becoming decisive in the globalizing social and commercial life, where the flow of information accelerates, media environments change rapidly and are restructured. It has become important to create identity to be authenticated, recognized and preferred in every scale from countries, cities, all kinds of commercial, social, political institutions to individuals, and in doing so, it is important to activate the means and processes of visual perception and visual communication. In this context, the internal link of the brand phenomenon with the field of graphic design, brand identity formation of visual communication, advertising, promotion and brand communication gain meaning. The design and implementation of a brand's advertising and promotional activities in all media environments, with the help of visual symbols and design of the documents of corporate identity, the main application areas of graphic design education. This study aims to reveal the contribution of the "brand" concept of Graphic Design education through the example of Uludağ University Vocational School of Technical Sciences ,Graphic Design program and to discuss it in the context of the courses, subjects, practices and projects in the 2 years education process.

Keywords