SELÇUKLU DÖNEMİ ÇİNİ TEZYİNATI ( KONYA SIRÇALI MEDRESE ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2919-2926
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu Selçuklu Devleti, tarihimizin en dikkate değer dönemlerinden birine damgasını vurmuştur. Bu dönemde, Anadolu’nun her tarafı kervansaray cami, medrese, hamam gibi pek çok yapı imar edilmiştir. Bu yapılarda da çini başlıca süsleme unsuru olmuştur. Çini eyvanlarda, pencere alınlıklarında, kubbede, kubbeye geçiş elemanlarında, taşıyıcı elemanlardan sıkça karşımıza çıkar. Bazen, geometrik, bitkisel gazi şeklinde bazen de girift kompozisyonlar yüzeyi bezemektedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya, Selçuklu Devletinin yıkılışına kadar önemini korumuş; buna bağlı olarak ta şehir ve çevresinde birçok eser inşa edilmiştir. Konya merkezde şu anda üç önemli medrese ayakta olup müze olarak hizmet vermektedir. Bu çalışmada mezar taşları müzesi olarak kullanılan Sırçalı Medrese’nin çini süslemeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Keywords

Abstract

Anatolia Seljukian State left its mark on one of the most significant periods of our history. In this period, all over the Anatolia was furnished with many kinds of structures like, caravansary, mosque, madrasah, Turkish bath. Tile art was the primary ornamentation element over those structures. Tile art has been used frequently at iwans, windows frontals, domes, conjunction elements to the dome, carrier elements. It decorates the surfaces sometimes geometrically, planted based sometimes mixtured compositions. The capital city of Anatolia Seljukian State, Konya protected its importance up to collapsing of Seljukian state; therefore many works have been built in the city and around. Now, three pieces important madrasah still exist in the center of Konya and they give service as museum. In this study, you find detailed information about tile decoration of Sırçalı Madrasah that has been used as gravestones museum.

Keywords