RESSAMLAR İÇİN TASARLANAN SERGİ AFİŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2894-2902
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatın tanımı üzerinde birçok farklı düşünce vardır. Sanat insanın üretimlerinden birisidir. Ancak sıradan bir üretim değildir. Sanat eseri aynı zamanda sanatçının bireysel kişilik özelliklerini, yaşadığı çağı, yaptın üretildiği coğrafyaya ait göstergeleri de üzerinde taşımaktadır. Görsel sanatlarda sanatçılar birçok farklı ifade biçimi ile üretimler yapmaktadırlar. Bunlar ihtiyaca ve sanatçının kendini en iyi ifade ettiğini düşündüğü biçim-biçimlerde olabilmektedir. Afiş sanatı da, görsel sanatçı-tasarımcıların üretimlerinden birisidir. Afiş sanatının kamusal ve galeri, müze dışına çıkabilen bir özelliği vardır ki bu onun daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlamaktadır. Afiş sanatı-tasarımı kültürel özellikleri ve sanatçının özgün yaratma potansiyelini üzerinde taşıyabilecek kadar güçlü bir görsel araçtır. Toplumları etkileme, değiştirme, yönlendirme gibi etkileri olduğu gibi amaçladığı konularda bir öğretim aracı haline de gelebilmektedir. Kamusal alanlarda toplumsal iletişimin de bir aracı olan afişler, toplumu ve bireyi etkilemesi sayesinde sessiz ama güçlü bir etkileşimin nesnesi olabilmektedirler. Afişler temaları, sloganları ve bilgilendirme amaçları ile görsel bir imgelem yaratarak çoğunlukla tasarım amaçlarını belirli düzeylerde gerçekleştirebilmektedirler. Afiş sanatsal ve tasarımsal olarak değerlendirilebilen bir yapıya sahip olduğundan birçok farklı kişi tarafından icra edilebilmektedir. Afişi tamamen işlevsel amaca dönük olarak kullanan tasarımcı-sanatçılar vardır. Afiş tasarımında işlevsel amacın yanında, kendi özgün, imgesel yaratma dürtüsü ile bu alanda etkin olarak faaliyet gösteren sanatçılar vardır. Bu makalenin amacı, Bu sanatçılar arasında örneklem olarak seçilen, Pablo Picasso, Salvodor Dali, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Georg Baselitz ve Antoni Tàpies gibi ressamların sergileri için tasarlanan afiş tasarımlarını inceleyip betimsel bir analiz yapmaktır. Sanat dünyasında önemli yeri olan bu sanatçıların eserleri ve ilgili tasarımlar üzerinden çözümleme yapılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

There are many different considerations regarding to definition of art . Art is one of the productions of human being. But it’s not an ordinary production. An art work contains the artist’s individual personality traits, the era he/she lives, geographic features as well. In visual arts, artists meke use of several types of means of expressions, while making productions. Needs or personal choices are decisive. The poster art is one of the productions of visual artists and designers as well. Poster Art has a feature of going out of public areas, museums and galleries, so it can achieve more viewers. The Poster Art is such a powerful visual medium that it can include both cultural properties and genuine creating potential of the artist. It can affect, change, direct societies, and it can become a teaching tool within the subjects it aimed. Artistic posters are tools of societal communication in public areas, so they can be subject of soundless but powerful interaction by means of affecting societies and individuals. The posters are generally able to realize their aim of design at a certain level by means of creating a visual imagery by their themes, mottos and notifications. A poster has both artistic and designed structure, so it can be produced by many different persons. There are artists-designers that use posters purely functional. Besides the functional purpose, there are artists that operate actively by their genuine, visual creation impulse as well. The purpose of this article is to examine and make descriptive analysis the posters that are designed for the exhibitions of the painters like Pablo Picasso, Salvador Dali, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Georg Baselitz and Antoni Tapies that are chosen as samples among artists. Upon the designs related to works of these painters that have important place in World of art, some analysis are tried to make.

Keywords