KAMU TERCİHİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDE BÜROKRAT DAVRANIŞI, YOLSUZLUKLAR ve ŞEFFAFLIK

Author:

Year-Number: 2018-22
Number of pages: 4027-4041
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihin ilk dönemlerinden beri bürokrasi ülkelerin ve toplumların idaresinde kendini göstererek, tarih boyunca etkinliğini ve çalışma sistemini devam ettirmiş ve günümüze kadar da gerekliliğini koruyarak vazgeçilmezliğini sağlamıştır. Günümüzde bürokrasi deyince akıllarda kırtasiyecilik, sorumluluk almaktan kaçınma, işlerin yavaş yürütülmesi, keyfi kararlar alma hatta idari yoldan baskı yapma türünden anlamlar çıkmaktadır. Kamu Tercihi Teorisi, bürokrasinin içinde yer alan aktörlerin kamu yönetiminin eksik ve aksak çalışmasına etki ettiği hususları incelemeye çalışırken “kamunun başarısızlığı” temel prensibinden hareket etmektedir. Kamu tercihi teorisyenlerince yapılan çalışmalar arasında bazı farklılıklar bulunmasına rağmen temel hareket noktaları, bürokratların rasyonel ve özel çıkar maksimizasyonu peşinde koşan bireyler olduğu varsayımıdır. Bu nedenle, bürokrasi kavramının oluşumunda temel rol sahibi ve uygulayıcısı kabul edilen bürokratların davranışlarının şekillenmesine neden olan “bürokrat davranışı” anlayışının incelenmesi ve var olan aksaklığın düzeltilebilmesi adına yapılabilecekler hususunda fikirler ifade edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Since the early days of history, the bureaucracy has shown itself in the administration of the countries and societies, has maintained its efficiency and working system throughout history and has maintained its necessity by maintaining its necessity as much as it is daily. Nowadays, bureaucracy has meanings like paperwork, avoidance of responsibilities, slow execution, arbitrary decisions and even administrative pressure. The Public Choice Theory is based on the basic principle of "failure of the public" while trying to examine the fact that the actors involved in the bureaucracy have an impact on the lack of public administration. Although there are some differences between the studies of public choice theorists, the main points of movement are the assumption that bureaucrats are individuals pursuing rational and private interest maximization. For this reason, it has been tried to express opinions about the examination of the concept of "bureaucrat behavior" which causes the behavior of the bureaucrats who are considered to be the main role and practitioner in the formation of the bureaucracy concept to be shaped and to be able to be done in order to correct the existing bureaucracy.

Keywords