ULUS-DEVLET KURGUSUNUN BAŞARISIZ BİR VERSİYONU

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2843-2849
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Başarısız devlet Soğuk Savaş sonrası dönemde geliştirilmiş bir kavramdır. Kavram öncelikle ABD olmak üzere Batılı devletler tarafından dış politikada kullanılmasının yanısıra başta Uluslararası İlişkiler olmak üzere de sosyal bilimler literatüründe kendine önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmada başarısız devlet kavramının literatürdeki kullanımın hakim güçlerin dış politika söylemleri ile olan ilişkisine dikkat çekilerek kavramın farklı bağlamlarda bir söylem meşrulaştırma biçimi olduğu eleştirisi ele alınmıştır. Çalışmada başarısız olarak addedilen tüm devletleri aynı kategori altında değerlendirmesi eleştirisine dikkat çekilerek bunun yerine söz konusu devletlerin tarihsel, sosyolojik, siyasi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak analiz edilmeleri önerisine yer verilmiştir. Çalışmada ayrıca başarısız devlete ilişkin farklı tanımlara, devlet başarısızlığı konusundaki temel yaklaşımlara ve bu yaklaşımlara getirilen eleştirilere yer verilmiştir. Başarısız devlet dış politika da kullanılan bir kavram olarak hakim Batılı söylemin kendini yeniden üretmesine imkan sağlamaktadır. Çalışmada son olarak mevcut literatürde çoğunlukla bu devletlerin ulus-devlet olma konusundaki başarısızlığına odaklanıldığı vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

A failed state is a concept developed during the post-Cold War era. In addition to its use in foreign policy by Western states, primarily the United States, the concept has taken an important place in the social sciences literature, especially in International Relations. In this study, by drawing attention to the foreign policy discourses of relation of dominant powers, the criticism that the notion of a failed state is used as a way of legitimizing a discourse in different contexts has been discussed. It has been argued that it is important not to criticize such criticism that the analysis of the states' historical, sociological, political and economic characteristics, instead of emphasizing that it is not a correct approach to evaluate all failed states under the same category in the study. Various definitions of the failed state, basic approaches to the concept of failed state, and criticisms of these approaches have been also examined in the study. The concept of failed state allows the dominant Western discourse to reproduce itself as a concept that is also used in foreign policy. Finally, in the study, it is emphasized that the existing literature mostly focuses on the failure of failed states to be a nation-state.

Keywords