MOBİL ARABAĞLANTI ÜCRET DÜZENLEMELERİNDE SU YATAĞI ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2543-2557
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mobil telekomünikasyon piyasasında bir operatörün diğer operatör abonelerinden gelen aramaları kendi abonelerine ulaştırması karşılığında talep ettiği mobil arabağlantı ücretleri (MTR) piyasa yapısını şekillendiren önemli bir dinamiktir. Her operatörün kendi ağında arabağlantı açısından monopol olması bu ücretlerin rekabetçi fiyatlardan uzak belirlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Düzenleyici otoriteler MRT’yi sosyal ve iktisadi beklentilerine uygun etkiler göstermesi için zaman zaman çeşitli yöntemlerle merkezi olarak belirleme ya da bu ücretlere çeşitli sınırlar çizme yoluna gitmektedir. Ancak literatürde merkezi bir düzenleme ile arabağlantı ücretlerinde yapılacak indirimin ‘‘su yatağı etkisi (the waterbed effect)” göstererek beklenin aksine abonelerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmasına neden olabileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada 2007-2017 dönemine ait çeyrek yıllık veriler kullanılarak Türkiye Mobil Telekomünikasyon Piyasası’nda MTR’deki düzenlemelerin piyasa fiyatına etkisi incelenmektedir. Dinamik ortak korelasyonlu etkiler (DCCE) tahmincisi’ne dayalı sonuçlar MTR düzenlemelerinin daha yüksek fiyatlara aracılık etmediğini ve ilgili dönemde su yatağı etkisinin oluşmadığını ortaya konmaktadır.

Keywords

Abstract

In mobile telecommunication markets mobile termination rates (MTR), which has charged by an operator for delivering calls from other operator subscribers to their own subscribers, is an important dynamic shaping the market structure. The fact that each operator is monopolized in terms of interconnection in their own network allows these rates to be determined away from competitive prices. Regulatory authorities occasionally seek to centrally determine these rates or draw various boundaries to these rates with a variety of methods to ensure that MTR are compatible with their social and economic expectations. However it is suggested that a discount on termination rates by a central arrangement could lead to the "waterbed effect", which may unexpectedly lead to higher prices for the subscriber in the literature. In this paper, using the quarterly data for the period 2007-2017 the effect of MTR regulations on market prices is examined in the Turkish Mobile Telecommunications Market. The results, based on the dynamic common correlated effects (DCCE) estimator, which suggests that MTR regulations do not lead to higher prices and the waterbed effect does not occur in Turkish Mobile Telecommunications Market for the related period.

Keywords