KANSER HASTALARINDA AĞIZ BAKIMIYLA İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI WEB SAYFALARININ OKUNABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖN ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2821-2824
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Web tabanlı sağlık bilgilerinin hastalar için birçok faydası vardır. Bireylerin hastalıkları hakkındaki bilgilerini artırmalarında yardımcı olur ve tedavileriyle başa çıkmaya yardımcı olabilir, sıkıntı ve endişelerini azaltabilir, bireylerin tedavi konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir ve kişilerin tıbbi tavsiye ile uyumu artırabilir. Bu nedenle sunulan sağlık bilgilerinin kaliteli ve okunabilir olması gereklidir. Bu çalışma, kanser hastalarında ağız bakımıyla ilgili Türkçe yazılı web sayfalarının okunabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla “Ağız-diş sağlığı”, “Ağız bakımı” ve “Kanser” kelimeleri kullanılarak “Google.com” arama motorunda bir internet taraması yapılmıştır. Otuz sekiz Türkçe web sitesi tarandı. Okunabilirlik analizleri, Ateşman Okunabilirlik Formülü ve Çetinkaya-Uzun Okunabilirlik Formülü ile yapıldı. Ateşman Okunabilirlik ve Çetinkaya-Uzun Okunabilirlik skorlarının (Ortalama SD) sırasıyla 68,602 (8,695) ve 45,049 (3,921) olduğu tespit edildi. Yapılan bu ön çalışmada, kanser hastalarında ağız bakımıyla ilgili Türkçe yazılı web sayfalarının okunabilirliğinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır

Keywords

Abstract

Web-based health information has many benefits for patient. It can increase individuals’ knowledge of their disease and its treatments can aid coping, reduce distress and anxiety, help individuals make informed decisions regarding their treatment and can increase individuals’ adherence with medical advice. For this reason, the health information presented must be quality and readable. The aim of this study was to evaluate readability of Turkish-written websites on oral care information for patients with cancer. For this purpose, an Internet search through “Google.com” was done with the terms (“Ağız, diş sağlığı”, “Kanser”). 38 Turkish-written websites were screened. Readability analysis was measured with the following measures: Ateşman Reading Formula and Çetinkaya-Uzun Reading Formula. It was determined that ARF and ÇURF scores (Mean SD) were 68,602 (8,695) and 45,049 (3,921), respectively. In this preliminary study, it was concluded that the readability of informative Turkish websites on oral care information for patients with cancer was generally moderate satisfactory.

Keywords