AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜRKÇE WEB SAYFALARININ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2631-2634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk arasında internet kullanımı git gide yaygınlaşmaktadır. Bununla bağlantılı olarak, diş hekimleri, klinisyenler veya ağız sağlığı uzmanları hastalarına yenilerini eklemek ve mevcut olanlara bilgi sağlamak için sürekli web siteleri geliştirmektedir. Hastalar bu web tabanlı sağlık bilgisinden faydalandıklarından dolayı sunulan bu bilgilerin kaliteli olması gereklidir. Bu çalışma, ağız-diş sağlığıyla ilgili Türkçe web sayfalarının kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla “Ağız-diş sağlığı” kelimeleri kullanılarak “Google.com” arama motorunda bir internet taraması yapılmıştır. İlk 14 Türkçe web sitesi çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen siteler Journal of American Medical Association (JAMA) kriterleri, DISCERN ve Ensuring Quality Information for Patients (EQIP) değerlendirildi. DISCERN, EQIP ve JAMA skorlarının (Ortalama SD) sırasıyla 29,857 (4,167), 44,348 (5,063) ve 1,214 (0,893) olduğu tespit edildi. Yapılan bu ön çalışmada, ağız-diş sağlığıyla ilgili mevcut Türkçe web sitelerinin düşük-orta kalitede olduğunu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The use of the Internet is increasingly widespread among public. In connection with this, dentists, clinicians or oral hygienists are continuously developing websites to attract new patients and provide information to existing ones. Because patients have benefited from web-based health information, the health information presented must be quality. The aim of this study was to evaluate quality of Turkish-written websites on oral health. An Internet search through one engine (Google) was done with the terms “Ağız, diş sağlığı”. The first 14 websites were screened. Included websites were evaluated using Journal of American Medical Association (JAMA) benchmarks, DISCERN and Ensuring Quality Information for Patients (EQIP). It was determined that DISCERN, EQIP, and JAMA scores (Mean SD) were 29,857 (4,167), 44,348 (5,063) and 1,214 (0,893), respectively. In this preliminary study, it was concluded that the current quality of informative Turkish websites on oral health was generally low-moderate organized.

Keywords