TÜRKİYE'DE OTOMOTİV TALEBİNİN EKONOMİK DİNAMİKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2536-2542
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma 2004-2012 yılları arasında aylık olarak Türkiye’de üretilen toplam araç sayısı ile çeşitli ekonomik değişkenlerin uzun ve kısa dönem ilişkisi, yedi ayrı model oluşturularak ARDL (Autoregressive Distributed Lag) olarak ifade edilen yöntem ile incelenmiştir. Sonuç olarak her bir modelde, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı sonucuna ulaşılmış, özellikle Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları ve Toplam Ticaret Hacmi değişkenlerinin, dikkate değer bir şekilde bağımlı değişkenler ile eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, short and long term relationships between total number of cars manufactured in Turkey and some economic variables were investigated based on the monthly production between 2004 and 2012. This investigation was conducted by creating seven different models through ARDL (Autoregressive Distributed Lag) method. In conclusion, in each model, whether there is cointegration between dependent and independent variables was determined. Especially, weighted average interest rates and total trade capacity variables were especially determined to have significant cointegration relationships with dependent variables.

Keywords