REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK UNSURU OLARAK YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2321-2328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin ve teknolojinin hızla değişimi, işletmeleri derinden etkilemektedir. Değişimin yarattığı belirsizlik işletmeleri sürdürülebilir rekabette avantaj sağlaması adına yeni yönetim anlayışını benimseyip kabul etmesini zorunlu hale getirmiştir. İşletmeler için değişime ayak uydurabilmek, değişimi yönlendirmek, risk alma, proaktif olma ve yenilikçilik ile mümkün olmaktadır.

Keywords

Abstract

Rapid change of globalization and technology affects businesses deeply. Uncertainty created by change has forced companies to adopt and accept the new management approach in order to provide an advantage in sustainable competition. It is possible to adapt to change for businesses, to steer change, to take risks, to be proactive and to innovate.

Keywords