OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AÇIK OYUN ALANLARI

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2289-2298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında açık oyun alanlarının fiziksel özellikler açısından incelenmesi ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin açık oyun alan etkinlikleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Açık Oyun Alan Gözlem Listesi ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Açık Oyun Alanı Etkinliklerine ilişkin görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada Kırıkkale il merkezinde bulunan 10 anaokulu ve 10 anasınıfı açık oyun alanı özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen anaokulları ve anasınıflarının açık oyun alanlarının özelliklerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İncelenen okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında bahçeyi çevreleyen çitin olduğu bununla birlikte, zemin çeşidinin az olduğu, doğal alanlarının anasınıflarında anaokullarından az olduğu, bahçe ekipman ve materyalleri açısından her iki okul türünün yetersiz olduğu, bazı donanım ve araç gerecin (kum ve su alanları ve materyalleri gibi) bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmada 16 anasınıfı, 32 anaokulu öğretmenin açık oyun alanlarıyla ilgili görüşleri alınmıştır. Hem anaokulunda hem de anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin açık oyun alanında en çok fen ve oyun etkinliği yapmayı tercih ettikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of the current study is to investigate the outdoor playgrounds in the preschools in terms of their physical characteristics and to determine the opinions of the preschool teachers working in these institutions about the outdoor playground activities. As the data collection tools, the Preschools Outdoor Playground Observation List and an interview form to elicit the pre-school teachers’ opinions about the outdoor playground activities were developed by the researchers and employed in the current study. To this end, 10 kindergartens and 10 preschools located in the city of Kırıkkale were examined in terms of the physical characteristics of their outdoor playgrounds. At the end of the study, it was determined that the physical characteristics of the outdoor playgrounds in these schools are inadequate. It was found that in all the preschool investigated in the current study, the gardens are framed with fences; yet, the diversity in floor types is low, the natural areas are fewer in the preschools than the kindergartens, both types of schools are inadequate in terms of garden equipment and materials and there are not some equipments and tools (sand, water areas and materials). In the study, the opinions of 16 preschools teachers and 32 kindergarten teachers were elicited. It was found that both the preschools teachers and kindergarten teachers prefer most science and play activities to do in the outdoor playgrounds.

Keywords