18.YÜZYILDA OSMANLI DONANMASINDA KULLANILAN YELKEN BEZİ TÜRLERİ VE MİKTARLARI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2304-2320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Denize komşu olan devletler açısından donanmalar vazgeçilmez öneme sahiptir.Çünkü donanmalar hem ülke topraklarının savunulmasını hem de ülke çıkarları için yapılacak savaşların kazanılmasına önemli role oynarlar. Bu gerçeğin farkında olan devletler denizlerin avantajını değerlendirmek amacıyla denize sınırı varsa donanma kurmaya yoksa denize komşu olarak yine donanma sahibi olmaya gayret göstermişlerdir.Tarihin ilginç yönü denizlere güçlü donanmalarıyla hakim olan İngiltere,Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin bir süre sonra ticarette gelişerek ekonomilerini güçlendirdikleri ve bunun sonucunda dünyanın güçlü devletleri haline geldikleridir. Lakin bir devletin sahip olduğu donanmanın gücü sadece gemilerinin büyüklük ve yetenekleriyle ölçülemez.Bu donanmanın hem uzman bir işgücü tarafından desteklenmesi hem eğitimli ve bilgili bir mürettebat hem de tersanelerin hayat verdiği iyi işleyen bir ikmal ve lojistik sistemine sahip olması da gerekir. Gemiler inşa edilirken ustalar tarafından kullanılan kereste,zift,katran,üstüpü,halat,tel,urgan ve yelken bezi gibi malzemelerin kalitesi ve erişilebilirliği aynı derecede önemlidir. Bu malzemelere yeterli miktarda ve yeterli kalitede sahip olan devletlerin donanma konusunda daha avantajlı oldukları açıktır. Osmanlı Devleti bir kara devleti olmasının yanında Fırat,Tuna,Nil ve Dicle gibi önemli su yollarının dışında Akdeniz,Marmara,Ege ve Karadeniz ile Kızıldeniz ve Hint okyanusunda donanma yüzdüren bir deniz devletiydi.Donanma seferlerde ve fetih hareketlerinde görev alıyor kara ordusuyla tam bir dayanışma halinde lojistik ve destek faaliyetleri yürütüyordu.Donanmanın karargahı ise Tersane-i Amire idi. Ana tersanenin yanında Samsun,Gelibolu,Antalya,Rodos,Süveyş ve Silistre gibi şehirlerde daha düşük ölçekli başka tersanelere da sahipti.

Keywords

Abstract

Fleets are indispensable in terms of the states neighboring the sea. Yesterday's fleets played an important role in defending the country's lands as well as winning wars for the country's interests. Countries that are aware of this fact have made efforts to build a navy if they have a sea border in order to evaluate the advantage of the seas or to become navy neighbors to the sea. The interesting aspect of the history is that countries such as England, Holland and France dominated the navy with strong navy, they have become the powerful states of the world. The power of the dynasty, which a latent state possesses, can not be measured only by the size and capabilities of its ships. The support of the dynasty by an expert workforce is both a skilled and knowledgeable crew and a well functioning supply and logistics system for shipyards. The quality and accessibility of materials such as timber, bitumen, tar, tow, rope, wire, rope and sail cloth used by craftsmen while vessels are being constructed are equally important. It is clear that states that have adequate and sufficient qualities of these materials are more advantageous in terms of navy. In addition to being a land state, the Ottoman Empire was a state of the sea where the navy floated the Mediterranean, the Marmara, the Aegean and the Black Sea, the Red Sea and the Indian Ocean besides the important waterways such as the Euphrates, the Tuna, the Nile and the Dicle. logistics and support activities. The headquarters of Donanman was Tersane-i Amire. In addition to the main shipyard, Samsun, Gallipoli, Antalya, Rhodes, Suez and Silistra also had other smaller shipyards.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics