YEREL HALKIN BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANKIRI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2056-2063
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmeler ve çalışma yaşamındaki değişimlerin sonucu olarak bireylerin boş zamanlarında artış meydana gelmiştir. Günlük yaşamda önemli bir yer tutan boş zamanlar, insanların çalışma ve zorunlu ihtiyaçları dışında kalan ve dinlendirici, eğlendirici ve yaşam doyumunu artırıcı etkinliklere katılarak bedenen ve ruhen canlılık kazandırıcı etkinlikler ile değerlendirilen zamanları ifade etmektedir. Bu çalışmada Çankırı’da yaşayan halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

As a result of technological developments and changes in working life, individuals have increased in leisure time. Leisure time, which is an important part of everyday life, refers to times when people are participated in activities that are relaxing, entertaining and life satisfaction enhancing activities that are outside the working and compulsory needs, and which are evaluated with physical and lively vitality activities. In this study, it is aimed to determine the leisure time evaluation habits of the people living in Çankırı.

Keywords