ŞİDDETİN ÇIĞLIĞI TRAVMA

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language : null
Konu :
Number of pages: 3152-3164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Travma sadece zihinde, davranışta ya da duyguda kodlanmaz. Bedenimiz de travma yaşandığı anda nasıl tepki verdiğini hatırlar. Bazı durumlarda zihnimiz tarafından bastırılmış, hafızamız tarafından getirilmekte zorlanan sahneler, anlar veya yaşantılar, bedenim tarafından hatırlanır. Bedenimizin verdiği tepkilere dikkatlice bakmak, bize yaşadığımız travma ve sonrası hakkında oldukça önemli bilgiler verir. Fiziksel şiddetin neden olduğu duygusal travmanın, fiziksel yaralar kadar çabuk iyileşmediği de biliniyor. Aile içi şiddet; aile üyelerinden birinin diğerini duygusal, fiziksel ve cinsel istismara maruz bırakması, sosyal olarak izole etmesi ve maddi açıdan kontrol etmesi ya da yoksun bırakması gibi davranışları içerir. Cinsel tacizler her toplumda ve kültürde karşılaşılan bir durumdur. Bu durumla baş etme konusunda toplumsal, ailevi ve bireysel birçok zorlukla karşılaşılır. Özellikle kapalı toplumlarda, eğitimin ve kişisel hakların gelişmediği yerlerde hem istismarın meydana gelmesi daha gizli/kapaklı olmakta hem de bunun açığa çıkarılması, engellenmesi, mağdurlara gerekli desteğin sağlanması konularında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmada, şiddetin yol açtığı travma türleri ve sağaltım için öneriler bilişsel psikoloji yaklaşımı ile sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

Trauma does not just code in mind, behavior or emotion. Our body remembers how you react to the trauma you experience. Stages, moments, or experiences that are suppressed by our minds in some cases, which are difficult to bring by our memories, are remembered by my body. Looking carefully at the reactions given by our body gives us very important information about the trauma and the post-traumatic life we are experiencing. It is also known that emotional trauma caused by physical violence does not heal as quickly as physical injuries. Domestic violence; includes the behavior of one of the family members to expose the other to emotional, physical and sexual exploitation, to isolate it socially and to control or deprive it materially. Sexual harassment is a problem in every society and culture. There are many social, family and individual difficulties in coping with this situation. Especially in the closed societies, where education and personal rights do not improve, it is more confidential / covered and it has serious problems in terms of being removed, prevented, providing the necessary support to the victims. In this study, types of trauma induced by violence and suggestions for treatment are listed with cognitive psychology approach.

Keywords


 • Akyüz G, Kuğu N, Doğan O, Özdemir L. Bir psikiyatri polikliniğine başvuran evli kadın hastalarda aile içi şiddet, evlilik sorunları, başvuru yakınması ve psikiyatrik tanı. Yeni Symposium 2002; 40:41-48

 • Arıkan, Ç.(2011).’Aile İçi Şiddet: İstismar ve İhmale Sosyal Hizmet Müdahalesi.’ Sosyal Dışlanma ve Aile:Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı (Ed. Y. Özkan). Ankara: Maya Akademi. 31-49.

 • Bandura, A. (1979). Self-referent mechanisms in social learning theory. American Psychologist, 34, 439- 441.

 • Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

 • Bayraktar, S. (2012). Psikolojik Travma. Ankara. Nobel Tıp yayınları

 • Brown GR, Anderson B (1991) Psychiatric morbidity in adult patients with childhood histories of sexual and physical abuse. Am J Psychiatry, 148: 55-61.

 • Burgess, A. W., Hartman, C. R., & Clements, P. T. (1995). The biology of memory in childhood trauma. Journal of Psychosocial Nursing, 33(3), 16–26.

 • Citrome L, Volavka, J. (1999). The efficacy of pharmacological treatments in preventing crime and violenceamong persons with psychotic disorders, in Violence, Crime, and Mentally Disordered Offenders: Conceptsand Methods for Effective Treatment and Prevention, edited by Hodgins S, Muller-Isberner R. New York, Wiley.

 • Coons, P.M. (1985). Children of parents with multiple personality disorder. In RP. Kluft (Ed.), Childhood antecedents ofmultiple personality. Washington, DC: American Psychiatric Press.

 • Çam, O., Büyük Bayram, A. ve Öztürk Turgut, E. (2016). Travma Sonrasında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yaklaşımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. V:19/3, Pp:210-216

 • Dursun, Y. (2011). Şiddetin İzini Sürmek: Şiddet Nedir? Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi. (12), 1-18.

 • Ellis, R. (1999) Input-based approaches to teaching grammar: a review of classroomoriented research. Annual Review of Applied Linguistics 19: 64–80

 • Eliot, A.J. ve Peterson, L.W. (1993); “Maternal Sexual Abuse of Male Children: When to Suspect and How to Uncover It”, Postgrad Med, 94:169-172.

 • Eron, L. D. (1989). Parent-child interaction, television violence, and aggression of children. American Psychologist, 37,197-211.

 • Eronen, M. Hakola P ve Tiihonen, J. (1996). Mental disorders and homicidal behavior in Finland. Arch Gen Psychiatry; 53:497–501

 • Feldman, R. S. (1998). Social Psychology. New Jersey: Prentice Hall Press.

 • Frascr. B. (1987). Pragmatic formatives. In J. Verschueren and M. Bertuccelli-Papi (eds.), pragnntic perspeuive. Amstcrdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 179-192.

 • Gençtan, E. (2000). Psikanaliz ve Sonrası, 9. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Gordy, P. (1983). Group work that supports adult victims of childhood incest. Soc Casework, 64: 300-307.

 • Genç, Y. (2016). Gençleri Fiziksel Şiddete İten Sebepler, Öğrenme Yoları Ve Şiddet Eğilimleri. International Journal of Social Science. V:44, Pp:51-62

 • Güngör, M. (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz. İstanbul: Derin Yayınları.

 • Gümüş, A. (2006). “Şiddetin Nedenleri” Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet. Şiddet Sempozyumu. Eğitim Sen Yayınları.

 • Han, B.C. (2016). Şiddetin Topolojisi. İstanbul: Metis Yayınları.

 • Heise, Lori L. (1993). Reproductive freedom and violence against women: Where are the intersections? The Journal of Law, Medicine and Ethics 21(2): 206-216

 • Herman, J.L. (2016). Travma ve İyileşme. Literatür Yayınları 4. Baskı. İstanbul

 • Herman, J. L. (1997). Trauma And Recovery: The Aftermath Of Violence-From Domestic Abuse To Political Terror. New York: Basic Books

 • Huesmann, R. L. ve Taylor, L. D. (2006). The role of media violence in violent behavior. Annual Review of Public Health, 27, 393-415.

 • Jackson J, Calhoun K, Arnick A ve ark. (1990). Young adult women who report childhood intrafamilial sexual abuse: subsequent adjustment. Arch Sex Behav, 19: 211-221.

 • Kaufman, J., and E. Zigler. 1987. “Do Abused Children Become Abusive Parents?” American Journal of Orthopsychiatry 57(2): 186–192.

 • Kluft, R.P. (1986). Personality Unification İn Multiple Personality Disorder: A Follow Up Study. In B.G. Braun (Ed.), Treatment Of Multiple Personality, Washington, D.C.: American Psychiatric Press.

 • Lewis, J. (2005). “İzlerkitle”, Kitle İletişim Kuramları, Erol Mutlu (der. ve çev.), Ankara: Ütopya Yayınevi Lorenz, K. (1996), “Saldırganlığın Spontanlığı”, Cogito. sayı 6-7. Kış-Bahar. s.165- 168.

 • Luther, J. (2014). Changing the Narrative. Sports on Earth. Luther, J. (2014). Öyküyü Değiştirmek.Dünyadaspor. http://www.sportsonearth.com/article/74027694/sportsmedia-needs-abetter-understanding-of-how-to- reportonsexual-assault-cases#!Y3N5y

 • Ounsted, M.K. et al. (1978). Clinical assessment of gestational age at birth: the effects of sex, birthweight, and weight for lenght of gestation. Early hum. Develop., 2:73-80,

 • Pelcovitz D, Kaplan SJ, Ellenberg A, Labruna V, Salzinger S, Mandel F ve Weiner M. (2000). AdolescentPhysical Abuse: Age at Time of Abuse and Adolescent Perception of Family Functioning. Journal of Family Violence, Vol. 15, No. 4, 375-389.

 • Riches, D. (1998). Antropolojik Açıdan Şiddet, çev: Hallacoğlu, D. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Riches, D. (1986) The Anthropology of Violence. Oxford: Basil Blackwell

 • Şenyuva, G. ve Yavuz, M.F. (2016). Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi. Journal of Forensic Medicine. V:23/1, Pp:1-14

 • Taylan, H.H. (2011). Televizyon Programlarındaki Şiddetin Yetiştirme Etkileri: Konya Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Varcarolis, E. M., Halter, M. J. (2009). Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: A Communication Approach to EvidenceBased Care. Saunders Elseiver, China.

 • Wiczorek, K.A. (2010). Forensic nursing protocol for initiating human immunodeficiency virus post- exposure prophylaxis following sexual assault. Journal of Forensic Nursing. V:6. Pp:29-39

 • Wolf, R., Daichman, L. ve Bennett G. (2002). Abuse of the elderly. In: Krug E, Dahlberg L, Mercy J, Zwi A,Lozano R, editors. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization. 123–146. Yetik, Z. (2012). Kabil: İlk Kan, İlk Cinayet, İlk Katil, Pınar Yayınevi, İstanbul

                                                                                                    
 • Article Statistics