PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN MESLEKİ YETERLİLİK

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1967-1973
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mesleki yeterlilik, kişinin bir iş alanında arzu edilen sonuçlara ulaşmak için gereken tutumları sergileyebilme yetisidir. Psikoloji gibi özellikle insan sağlığını ilgilendiren alanlarda mesleki yeterliliğin önemi yadsınamaz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki meslek örgütleri, etik düzenlemelerinde bu konunun önemini vurgulamaktadır. Mesleki yeterliliğin temel işlevi, toplumun ve bireylerin iyilik halinin devam ettirilmesinin sağlanmasıdır. Yalnızca mesleki yeterliğe sahip olan bireyler, önce zarar vermeyerek sonra da yarar sağlayarak bu amaca hizmet ederler. Bir öğrencinin veya meslek adayının yeterli sayılması için çeşitli ölçütleri sağlaması gerekmektedir. Eğitimle kazanılan teorik ve pratik bilginin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığı değerlendirildikten sonra aday meslek elemanı olmaya hak kazanabilmektedir. Fakat yeterliliğin bir kez kazanılması tek başına yeterli değildir. Uzmanın kendini sürekli olarak bir öz değerlendirmeye tabi tutması, ihtiyacı olduğunda gerekli eğitimi alması gerekmektedir. Bugüne kadar yeterlilik üzerine yapılan çeşitli çalışmalar olsa da hem ölçütler hem de değerlendirme konusunda fikir birliğine varılamamıştır. Özellikle ülkemizde var olan çalışmalar birkaç alanla sınırlı kalmaktadır.

Keywords

Abstract

Professional competency is to show the necessary manners in order to get desirable results in a profession. Competence come into prominence at specialties, whose area of interests is human health like psychology. Both national and international psychology associations emphasize the importance of this issue in ethic codes. The main of function of professional competence is to maintain the well-being of the people and its members. Only competent individuals could serve this purpose by firstly not harming and then helping whom needs. A student/candidate has to reach some criterions in order to be regard as competent. After assessing the use of theoretical and practical knowledge candidate gain right to become competent. On the other hand gaining right to become a competent is not enough. A component has to self-assess himself/herself frequently and has to train himself/herself or take education when he/she needs. Even though there are studies about competency there is no consensus about neither criterions nor assessments.

Keywords