TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN ENTEGRASYONU: YENİ BİR YOL HARİTASI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2029-2049
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç ve mültecilik, son yıllarda Orta Doğuda bir dalga olarak ortaya çıkan siyası konjonktür sebebiyle özellikle de 2011 sonrası Suriye’de yaşanan olaylar sebebiyle sınırları aşarak küresel boyutta bir krize dönüşmüştür. Türkiye bu kriz süresince uyguladığı açık kapı politikasıyla diğer ülkelerden çok daha farklı bir konuma sahip olmuş ve 2011 yılından bu yana kayıtlı mülteci sayısı 3,5 milyonu geçmiştir. Bu noktada yerelde mülteciliğin oluşumu ve entegrasyon konusunu irdelemek için çok boyutlu ve farklı yaklaşımlar gerekliliği doğmaktadır. Bu sebeple bu çalışma, mültecilerin entegrasyonu üzerindeki tartışmalara farklı boyutların ortaya konmasıyla katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu niyetle çalışma, politik, erişim ve sosyal olmak üzere entegrasyon çalışmalarında değerlendirilmek üzere 3 temel boyut önermektedir.

Keywords

Abstract

Lately due to the unstable conditions in Middle East and more recently, since 2011 in Syria the issue of refugee transformed to a crisis and reached to global borders concerning many countries. Turkey had a peculiar position hosting more than 3,5 million (recorded) Syrian refugees. The local production of refugees and integration requires multi-dimensional and differentiated approaches. This research therefore suggests three main pillars as dimensions in search for better integration investigations referring to 3P: politics, practices and perceptions. Political dimension including decision making mechanisms (top-down decision making processes); Accessibility dimension pointing out generating viable environment (practices at horizontal level – practical grounds of the political dimension) and Societal dimension referring to the impacts of the first two pillars over society including the matters related to vulnerable groups, social integration (intersections - perceptions through social and cultural dimensions), proposing that the better management of these three pillars would potentially generate better and mutual integration options.

Keywords


 • 3RP, 2016. Regional Refugee & Resilience Plan 2017-2018 in Response to the Syria Crisis: Regional

 • 3RP, 2016. Regional Refugee & Resilience Plan 2017-2018 in Response to the Syria Crisis: Regional Strategic Overview.

 • AFAD, 2014. Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar. AFAD.

 • Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. Journal of Refugee Studies, 21(2), 166–191. https://doi.org/10.1093/jrs/fen016

 • Ağır, O., and Sezik, M. 2015. “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları.” Birey ve Toplum 5 (9):95–123.

 • Akdeniz, E., 2014. Suriye Savaşının Gölgesinde: Mülteci İşçiler. Evrensel Basım Yayın, İstanbul.

 • Alpak, G., Unal, A., Bulbul, F., Sagaltici, E., Bez, Y., Altindag, A., … Savas, H. A. (2015). Post-traumaticstress disorder among Syrian refugees in Turkey: A cross-sectional study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 19(1), 45–50. https://doi.org/10.3109/13651501.2014.961930

 • Amnesty International, 2014. Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye’deki Suriyeden Gelen Mülteciler. Amnesty International, Londra.

 • Bakeer, A.H., 2013. Suriye’de Kabusa Doğru? Suriye’nin İçinde Bulunduğu Kritik Durum ve Olası Senaryolar (No. 13-01). USAK.

 • Aljazeera 2017, Bozan, İ., Suriyelilerle 2. Evlilik Sosyal Sorun.

 • Canpolat, H., Arıner, H.O., 2012. Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi (No. 123). ORSAM.

 • Castles, S., 2003. Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation. Sociology 37:(1), 13–34.

 • Castles, S., Miller, M., 1993. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 2nd ed. Guilford Press, New York - London.

 • Castles, S., De Haas, H., & Miller, M. J. (2014). The age of migration: International population movements in the modern world. Palgrave Macmillan.

 • Cengiz, D., 2015. Zorunlu göçün mekansal etkileri ve yerel halkın algısı; Kilis Örneği. Turkish Studies 10, 101–122.

 • Cizreli, B., 2015. Dünya Sistemleri Kuramı Bağlamında Batının Göç Haritası. Çizgi Kitabevi, Sosyoloji Divanı 3: (6), 31–39.

 • Donato, K.M., Gabaccia, D., 2015. Gender and International Migration: From the Slavery Era to the Global Age. Russell Sage Foundation.

 • Doomernik, J., Glorius, B., 2017. Refugee Migration and Local Demarcations: New Insight into European Localities. Journal of Refugee Studies 29: (4), 429–439.

 • Erdoğan, M., 2014. Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. HUGO (Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi).

 • Ergüven, N.S., Özturanlı, B., 2013. Uluslararası Mülteciler Hukuku ve Türkiye. Uluslararası Mülteci Hukuku-AÜHFD 62: (4), 1007–1061.

 • Erkiner, E., 2016. Mülteciler Göçmenler. TDAS Yayınları.

 • EU Council, 2015. Informal meeting of heads of state or government, 12/11/2015 [WWW Document].European Council:Council of the Euripean Union: Meetings. URL http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/11/12/ (accessed 3.3.17).

 • European Commission - Fact Sheet, 2016. Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and Answers[WWW Document]. URL http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm (accessed 7.3.17).

 • FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), 2016. Monthly data collection on the currentmigration situation in the EU [WWW Document]. URL http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration- borders/overviews/june-2016 (accessed 1.4.17).

 • Freedman, J., 2016. Engendering Security at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean “Crisis.” Journal od Refugee Studies 29: (4), 568–582.

 • Freedman, J., 2015. Gendering the International Asylum and Refugee Debate, 2nd ed. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

 • Freedman, J., 2012. Analysing the Gendered Insecurities of Migration: A Case Study of Female Sub-Saharan African Migrants in Morocco. International Feminist Journal of Politics 14: (1), 36–55.

 • Gabaccia, D., Iacovetta, F., Ottanelli, F., 2004. Laboring Across National Borders: Class, Gender, andMilitancy in the Proletarian Mass Migrations. International Labor and Working-Class History 66: Fall, 57– 77.

 • Geddes, A., Scholten, P., 2016. The Politics of Migration and Immigration in Europe, 2nd ed. SAGE, London.

 • GİGM, 2013. Türkiye ve Göç Yönetimi (No. Yayın no 4). GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara.

 • Güleç, C., 2015. Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları. Tesam Akademi dergisi Temmuz 2: (2), 81–100.

 • Güngördü, Z., Kurtarır, E., 2016. Mülteciler ve Hatay’da geleceğin plansız inşası. Göç Dergisi 3, 83–98.

 • Hansen, R., 2003. Migration to Europe since 1945: Its History and Its Lessons. The Political Quarterly 74:(1), 25–38.

 • Hinger, S., Schafer, P., Andreas, P., 2016. The Local Production of Asylum. Journal of Refugee Studies 29: (4), 440–463.

 • Hürriyet Haber, 2016. “Suriyeli kadınlara iyilik yapıyoruz” diye kendilerini savunuyorlar! Hürriyet.

 • İçduygu, A. (2015). Syrian refugeeS in Turkey. The Long Road Ahead. Transatlantic Council on Migration.Transatlantic Council on Migration, Migration Policy Institute. Brussels. Available online at http://www. migrationpolicy. org/research/syrian-refugeesturkey-long-road-ahead, checked on, 3(8), 2016.

 • İnan, C.E., 2016. Türkiye’de Göç Politikaları: İskân Kanunları Üzerinden Bir İnceleme. Göç Araştırmaları Dergisi 2: (3) Ocak-Haziran, 10–33.

 • Johnsson, A., 1989. The İnternational Protection of Women Refugees a Summary of Principal Problems and Issues. International Journal of Refugee Law 1: (2), 221–232.

 • Kanat, K. B., & Ustun, K. (2015). Turkey’s Syrian Refugees Toward Integration. SETA Publications 49.

 • Kaya, İ., Yılmaz Eren, E., 2014. Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuk Durumu: Arada kalanların hakları ve Yükümlülükleri (No. 55). SETA.

 • Kaypak, Ş., Bimay, M., 2016. Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örneği. Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi 6, 84–110.

 • Kirişçi, K., 2014. Misafirliği Ötesine Geçerken: Türkiye’nin “Suriyeli Mülteciler” Sınavı. USAK & Brookings Enstitüsü.

 • Kofman, E., 2000. Gender and International Migration in Europe: Employment, Welfare, and Politics, 1st ed. Routledge, London.

 • Lindstorm, C., 2005. European Union Policy on Asylum and Immigration. Addressing the Root Causes ofForced Migration: A Justice and Home Affairs Policy of Freedom, Security and Justice? Social Policy and Administration 39: (6), 587–605.

 • Mahler, S., Pessar, P., 2006. Gender Matters: Ethnographers Bring Gender from the Periphery toward the Core of Migration Studies. International Migration Review 40:(1), 27–63.

 • Malkki, L.H., 1995. Refugees and Exile: From “Refugee Studies” to the National Order of Things. Annual Review of Anthropology 24, 495–523.

 • Malkki, L.H., 1992. National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees. Cultural Anthropology 7: (1), 24–44.

 • Massey, D., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, E., 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review 19: (3), 431–466.

 • ORSAM 2015, Orhan, O., Senyücel Gündoğar, S., Effect of the Syrian Refugees on Turkey (No. 195).

 • Ros i Solé, C. (2013). The paradoxes of language learning and integration in the European context. Language Issues: The ESOL Journal, 24(2), 4–18.

 • Sandal, E.K., Hançerkıran, M., Tıraş, M., 2016. Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences 15, 461–483.

 • Sönmez Efe, S., 2015. Göçmen İşçilerin Hakları ve Devlet Sorumluluğu: Türk Emek Piyasasındaki İstemsiz Göçmen İşçiler Olarak Suriyeli Göçmenler. Çizgi Kitabevi, Sosyoloji Divanı 3: (6), 233–241.

 • Sunderland, J., 2016. For Europe, Integrating Refugees Is the Next Big Challenge. World Politics Review.

 • Strang, A., & Ager, A. (2010). Refugee integration: Emerging trends and remaining agendas. Journal of Refugee Studies, 23(4), 589–607. https://doi.org/10.1093/jrs/feq046

 • Thondhlana, J., & Madziva, R. (2017). English language as an integration tool: the case of Syrian refugees to the UK. In E. J. Erling (Ed.), English Across the Fracture Lines (pp. 63–71).

 • Tibaijuka, A., 2010. Adapting to Urban Displacement. Forced Migration Review, University of Oxford, Refugee Studies Centre February (34).

 • UNHCR, 2017-a. Global Trends: Forced Displacement in 2016.

 • UNHCR, 2017-b Global Appeal 2017 Update: Precarious Futures, Shared Responsibilities.

 • Weil, S., 1987. The Need for Roots: Prelude to a Declaration of Duties Towards Mankind. Ark, New York.

 • Yaman, A., 2016. Suriyeli Sosyal Sermayenin İnşası ve Yeniden Üretim Sürecinin Sivil Toplum ve Ekonomik Hayat Alanlarında İncelenmesi. Göç Araştırmaları Dergisi 2: (3), 94–127.

 • Zetter, R., 1988. Refugees and Refugee Studies - A Label and an Agenda. Journal od Refugee Studies 1:(1).

 • Zetter, R., Deikun, G., 2010. Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas. Forced Migration Review, University of Oxford, Refugee Studies Centre February (34).

 • Zorlu, A., 2016. Attitudes toward Asylum Seekers in Small Local Communities. International Migration.

                                                                                                    
 • Article Statistics