SOSYAL MEDYADA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HALKLA İLİŞKİLER (ZEYTİN DALI OPERASYONU TWİTTER ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1002-1010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medya platformları, kurumların hedef kitleleri ile doğrudan iletişime geçmesini sağlamaktadır. Özellikle hedef kitle ile karşılıklı iyi niyete anlayışa dayalı bir iletişim ortamının tesis edilmesi için karşılıklı bir diyalog kurmak şarttır. sosyal medya uygulamaları, etkili kullanılması koşuluyla bu ortamın tesisinde gerek kamu gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarına büyük imkanlar sunabilmektedir. Bu çalışmada halkla ilişkiler açısından sosyal medyanın kamuoyunu oluşturmada, destek sağlamada ve hedef kitlenin düşünce ve görüşlerini etkilemede önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Sosyal medyada etkili bir iletişim ve etkileşim aracı olan Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Twitter adresinden atılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tweetler incelenmiştir. Çalışma kapsamında özellikle harekat ile ilgili kamuoyunun oluşturulmaya çalışıldığı Zeytindalı Harekatının başladığı 20 Ocak tarihi ve 26 Ocak tarihleri arasında harekatın ilk bir haftasında atılan tweetler bu çalışmada incelenmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre tweetlerde en çok kullanılan kelime "Zeytindalı" olmuştur. Ayrıca "terör" ve "terörist" kelimeleri de yoğun bir şekilde kullanılarak operasyonun barış için ve yalnızca teröristlere karşı başlatıldığı vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Social media platforms provide direct communication with organizations' target audiences. It is essential to establish a mutual dialogue in order to establish a communication environment based on mutual good sense of understanding especially with the target audience. Social media applications can provide great opportunities to the public and private sector institutions and institutions in the establishment of this environment provided that they are used effectively. In this study, social media has been trying to draw attention to the importance of creating public opinion, supporting and influencing the thoughts and opinions of the target group in terms of public relations. Tweets about the Olive Branch Operation taken from the Presidential Twitter address on Twitter, which is an effective communication and interaction tool in social media, have been examined. The tweets taken during the first week of the operation between January 20 and January 26, the start of the Zeytindali Operation, were examined in this study and subjected to content analysis. According to the results of the research, most of the words in the tweets are used in "Olive Branch". Also "terror" and "terrorist" were also used intensively. Thus, emphasized that the operation was started for peace and againts terrorist.

Keywords