GÜMÜŞHANE İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 869-882
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gastronomi bir bölgenin yiyecek ve içecek kültürünü, etkinliklerini, işletmelerini ve üretim alanlarını kapsayan bir kavramdır. Gastronomi turizmi ise, gastronomik unsurlardan en az birinin turistik ürün olarak sunulması ile meydana gelen bir turizm çeşididir. Bu araştırmanın amacı, Gümüşhane ilinin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Gümüşhane ilinin gastronomik unsurlarına ilişkin yazılı ve görsel kaynaklar taranarak ve ilgili kişilerle görüşülerek gastronomi potansiyeli ortaya konulmuştur. Yapılan görüşmeler ile Gümüşhane ilinin gastronomi turizminin mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanmış ve gastronomi turizminin geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda ilgili kişi ve kurumlara öneriler sunulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Gümüşhane iline özgü birçok yerel yiyecek ve içeceğin bulunduğu ancak bu yiyecek ve içeceklerin turistik ürün olarak sunumunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Nitekim ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yürüteceği ortak çalışmalar ile birlikte, Gümüşhane ilinin gastronomik unsurlarının turistik ürün olarak sunumunun artırılabileceği ve gastronomi turizmi açısından daha iyi bir konuma gelebileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, Gümüşhane iline yönelik turizm talebinin artırılmasında gastronomi turizminin diğer turizm türleri ile birlikte destekleyici ve tamamlayıcı bir turizm türü olabileceği ve şehrin markalaşmasında önemli roller üstlenebileceği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Gastronomy is a concept which includes food and culture, enterprises and production areas of a region. Gastronomy tourism on the other hand, is a type of tourism that occurs by presentation of at least one of gastronomic elements. The purpose of this study is to evaluate Gümüşhane city in terms of gastronomy tourism. In the research, document analysis and semi structured interview technique were used as data collection instrument. Written and visual sources regarding the gastronomic elements of Gümüşhane city were surveyed and the gastronomic potential was put forth by meeting with relevant people. With the interviews made, identification of current status of gastronomy tourism for Gümüşhane city was aimed and suggestions were offered to relevant persons and institutions about what should be done in order to develop gastronomy tourism. According to findings obtained in the study, it was identified that there were a lot of local food and beverage peculiar to Gümüşhane city but that the presentation of such food and beverage as touristic product was inadequate. Thus, with common studies to be conducted by relevant persons, institutions and organizations, it is suggested that the presentation of gastronomic elements of Gümüşhane city could be enhanced as touristic product and that they could reach a better position in terms of gastronomy tourism. In addition, it was determined that gastronomy tourism could become a supportive and supplementary type of tourism along with other tourism types for increasing tourism demand towards Gümüşhane city and that it could play significant roles in branding of the city.

Keywords