YATIRIM TEŞVİKLERİN BÖLGESEL ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 928-937
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki sistem kapsamındaki yatırımlarda teşvik talebindeki mekânsal etki araştırılmıştır. Çalışmada 2016 yılı verileri kullanılmış mekânsal etki Moran’s I istatistiği ile test edilmiştir. Ağırlık matrisi komşuluk esasına göre oluşturulmuştur. Moran’s I testi iller arasında mekânsal etkinin bulunduğu göstermektedir.Mekansal etkinin varlığında hangi modelin kullanılacağına LM testleri ile karar verilmiştir.. LM testi sonuçları çalışma için uygun model Mekânsal Hata Modelidir. Mekânsal Hata Modeli tahmin sonuçları, bölgelerin teşvik talebi kamu yatırımları artıkça yükselmektedir. kamu yatırımlarının yüzde bir artması teşvik talebini yüzde birden fazla artırmaktadır. Dış ticaret hacminin yüzde değişmesi de teşvik talebini yüzde ikiden fazla artırmaktadır. Gelişmiş bölgelerin teşvik talebi gelişmemiş bölgelere yüzde 25 daha fazladır

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to examine the spatial effect in demand for government incentives.Spatial weight matrice has been constructed by contiguity rule. Moran’s I Test result comfirms that there exists weak spatial effect among providences. After performing LM, it has been decided that the best fit model for the paper was Spatial Error Model. Estimation results indicates that an %1 increase in public investments boost demand for government incentives slightly more than % 1. The more foreign trade volume the more demand for incentives. At the same time, the demand for incentives in relatively developed providences is greater than demand in other providences.

Keywords