EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR VE ÇOCUKLARININ PSİKOSOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 727-737
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, eşi vefat etmiş kadınlar ve çocuklarının psikososyal durumlarını değerlendirmek ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Bu çalışma, karma yöntem araştırması ekseninde kurgulanmış, nicel yöntem ve önemli görülen verilerin daha fazla incelenmesine ihtiyaç duyulmasından dolayı nitel araştırma yöntemi de dahil edilerek tamamlayıcı karma yöntem modeli ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu, Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı 114 eşi vefat etmiş kadın ve onların çocuklarıdır. Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan eşi vefat etmiş kadınlar rastgele seçildiğinden dolayı olasılıklı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi SPSS programı, nitel verilerin analizi ise betimsel analiz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, eşi vefat etmiş kadınların % 30.7’sinde sağlık sorunu olduğu, % 21.9’unda bağımlılık sorunu olduğu bulunmuştur. Eşi vefat etmiş kadınların yarıya yakınının eşten kalan maaş ile geçindiği, çoğunun aile desteğinden yoksun olduğu, sosyal destek sistemlerinin zayıf olduğu ve büyük çoğunluğunun bir kurumdan yardım aldığı saptanmıştır. Eşi vefat etmiş kadınların en fazla ekonomik sorunlar yaşadıkları, bunu sırasıyla manevi sorunlar, psikolojik sorunlar, çocuğun bakım sorunları ve sosyal dışlanma sorunlarının takip ettiği bulunmuştur. Eşi vefat etmiş kadınların çocuklarının % 22.8’inde sağlık sorunu görüldüğü, % 17.5’inde bağımlılık durumuna rastlandığı, babanın kaybından sonra çocukların yarısından fazlasının davranışlarında değişim olduğu, % 36’sının okul başarı durumlarının düştüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda, eşi vefat etmiş kadınlar ve çocuklarının yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate psychosocial situation of women who lost his husband and children of them and to provide solution suggestions.The study was constructed in the context of mix method and was designed complemantary mix method because of being needed examinig of important data more. Sample of the study is 114 women who lost his husband and children of them. Probability sampling was used in the study due to was selected the women registered to Kecioren Social Assistance and Solidarity Foundation random. It was carried out analysis of quantitative data through SPSS program and analysis of qualitative data through descriptive analysis. In the result of the study, it was found that women who lost his husband had health problems (30.7%), and substance addicting problems (21.9%). It was determined that about half of the women earned her life with remaning salary from his husband who dead, many of the women had lack of family support, and social support system of whom was insufficient, and many of whom received social assistance from any institution. It was identified that the women had economical problems more, and spiritual problems, psychological problems, child care problems, and social exceptions problems following. It was also found that children of the women had health problems (22.8%), substance addicting problems (17.5%); more half of the children were changed his/her behaviour after death of father of them, and 36% of the children decreased school success.In this context, it is tried to offer solution suggestions about problems of the women and children of them.

Keywords